Stosowanie glikokortykosteroidów w okresie zagrożenia późnym porodem przedwczesnym

Society for Maternal-Fetal Medicine

Późne porody przedwczesne, które definiuje się jako porody w okresie od 34 tygodnia + 0 do 36 tygodnia + 6 dni ciąży, stanowią 70% wszystkich porodów przedwczesnych. Noworodki urodzone w tym okresie są zagrożone istotną chorobowością – w tym niewydolnością oddechową – ponieważ dojrzewanie płuc trwa aż do wczesnego okresu dziecięcego.

Mimo że podawanie glikokortykosteroidów przed upływem 34 tygodnia ciąży jest standardową praktyką u kobiet z grupy dużego ryzyka urodzenia dziecka w ciągu następnych 7 dni, takie leczenie nie jest zalecane u kobiet w okresie zagrożenia późnym porodem przedwczesnym, tj. od początku 34 tygodnia do końca 36 tygodnia ciąży, ze względu na brak danych z randomizowanych kontrolowanych prób klinicznych (RCT – randomized controlled trials), które potwierdziłyby zasadność takiego postępowania.

Badanie ALPS

Badanie Antenatal Late Preterm Steroids (ALPS) zostało przeprowadzone przez Maternal-Fetal Medicine Network przy Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development. Ta podwójnie zaślepiona kontrolowana placebo RCT została przeprowadzona w latach 2010-2015 w 17 ośrodkach medycyny matczyno-płodowej w całych Stanach Zjednoczonych. Do udziału w badaniu kwalifikowano kobiety w ciąży pojedynczej z grupy dużego ryzyka porodu przedwczesnego w okresie od 34 tygodnia + 0 do 36 tygodnia + 6 dni ciąży, u których w tym czasie rozpoczął się poród przedwczesny i stwierdzono rozwarcie szyjki macicy do co najmniej 3 cm lub zgładzenie szyjki w 75%, doszło do przedwczesnego pęknięcia błon płodowych przed 37 tygodniem ciąży lub u których zaplanowano w tym czasie rozwiązanie ciąży ze wskazań według uznania lekarza prowadzącego.

Kobiety z powikłaniami położniczymi lub medycznymi (takimi jak małowodzie, zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu lub stan przedrzucawkowy), u których można było przewidywać pogorszenie mogące skutkować późnym porodem przedwczesnym po upływie od 24 godzin do 7 dni, także kwalifikowano do udziału w badaniu. Do tego udziału nie kwalifikowały się natomiast kobiety, u których istniało ryzyko porodu w ciągu 12 godzin (np. jeżeli ich stan położniczy uznano za niestabilny, stwierdzano aktywne krwawienie lub stan dziecka był niepokojący i wymagający rozwiązania ciąży), kobiety otrzymujące uprzednio betametazon oraz pacjentki chore na cukrzycę przed ciążą, z zapaleniem błon płodowych lub dowolnym innym przeciwwskazaniem do podawania betametazonu.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Badanie ALPS

Badanie Antenatal Late Preterm Steroids (ALPS) zostało przeprowadzone przez Maternal-Fetal Medicine Network przy Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health [...]

Wyniki badania

Głównym wynikiem leczenia ocenianym w badaniu był złożony punkt końcowy opisujący potrzebę wspomagania czynności układu oddechowego w ciągu 72 godzin po [...]

Zmiany praktyki klinicznej

W przypadku każdej zmiany praktyki klinicznej istnieje możliwość wystąpienia niezamierzonych konsekwencji. W protokole badania ALPS nie podejmowano innych prób zmiany postępowania [...]

Do góry