Zwiększająca się częstość porodów przedwczesnych – czas podwoić starania

Charles J. Lockwood, MD, MHCM

redaktor naczelny czasopisma Contemporary OB/GYN, Dean of Morsani College of Medicine, Senior Vice President of USF Health, University of South Florida,Tampa, Floryda

Siedem strategii pomoże przeciwdziałać tej tendencji wzrostowej.

Wstępny raport Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dotyczący wyników ciąż w 2015 roku przynosi pewne dobre wieści.1 Częstość porodów wśród nastolatek w wieku 15-19 lat wciąż się zmniejsza – w ciągu ostatniego roku aż o 8%, o 46% od 2007 roku oraz o 64% w porównaniu z największą częstością odnotowaną w 1991 roku. Odsetek cięć cesarskich również zmniejsza się trzeci rok z rzędu, chociaż wielkość tego spadku jest znacznie mniejsza, z 32,2% do 32%. Co więcej, odsetek cięć cesarskich u kobiet z grupy małego ryzyka (wieloródki w ciąży pojedynczej z przodowaniem główki w terminie porodu) również się zmniejszył z 26,0% do 25,7%.

Niestety, po prawie dekadzie tendencji spadkowej odsetek porodów przedwczesnych w Stanach Zjednoczonych zwiększył się z 9,57% w 2014 roku do 9,62% w 2015 roku. Co ciekawe, ten wzrost dotyczył głównie późnych porodów przedwczesnych (w 34-36 tygodniu ciąży), których odsetek zwiększył się z 6,82 do 6,87%. Ta tendencja wzrostowa została również napędzona przez zwiększenie i tak już istotnych różnic rasowych dotyczących odsetka porodów przedwczesnych. Wśród czarnych nie-Latynosek odsetek porodów przedwczesnych zwiększył się z 13,23 do 13,39%, natomiast wśród białych nie-Latynosek zmniejszył się z 8,91 do 8,88%. Mimo że wszystkie te zmiany są niewielkie, powinny posłużyć jako sygnał alarmowy, abyśmy zwiększyli wysiłki w celu pełniejszego wprowadzenia strategii o udowodnionej wartości, które mogą zmniejszyć częstość porodów przedwczesnych.

Jakie działania zapobiegające nadmiernej częstości porodów przedwczesnych należy podjąć?

Organizacja March of Dimes zdecydowanie zaleca siedem strategii zmniejszania częstości porodów przedwczesnych. Moja wersja tych interwencji wygląda następująco.

1. Zmniejszenie częstości rozwiązywania ciąży ze wskazań pozamedycznych przed 39 tygodniem ciąży

Nie jest jasne, czy obecny niewielki wzrost odsetka późnych porodów przedwczesnych, zwłaszcza wśród Afroamerykanek, odzwierciedla osłabienie naszych wspólnych starań, aby eliminować naprawdę planowe porody przedwczesne, czy też wynika ze wzrostu częstości porodów przedwczesnych, które są uzasadnione ze względów medycznych. Biorąc pod uwagę zmiany charakterystyki demograficznej matek, podejrzewam to drugie. Zmniejszył się nie tylko odsetek porodów wśród nastolatek, ale również kobiet w wieku 20-24 lat – o 3% od 2014 roku oraz o 27% od 2007 roku. Zwiększa się natomiast odsetek porodów wśród kobiet w wieku 35-39 lat – o 1% od 2014 roku oraz o 13% od 2013 roku. Więcej dzieci zostało również urodzonych przez kobiety w wieku 40-49 lat.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Do zapamiętania

Niedawny ogólnokrajowy wzrost częstości występowania porodów przedwczesnych może odzwierciedlać starzenie się populacji matek, które wiąże się z nagromadzeniem chorób współistniejących będących [...]

Do góry