Wytyczne acog

Przesiewowe wykrywanie i prewencja raka szyjki macicy

Ilana Cass, MD

Członek rady redakcyjnej czasopisma „Contemporary OB/GYN”,

Associate Clinical Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles

Podsumowanie wytycznych

Committee on Practice Bulletins – Gynecology, ACOG Practice Bulletin No. 157: Cervical cancer screening and prevention, styczeń 2016 (zastępuje Practice Bulletin No. 131, listopad 2012)

 

Zapadalność na raka szyjki macicy w Stanach Zjednoczonych zmniejszyła się w ciągu ostatnich 30 lat o ponad 50% dzięki powszechnym badaniom przesiewowym. W 1975 roku wynosiła ona 14,8 na 100 000 kobiet, natomiast do roku 2011 zmniejszyła się do 6,7 na 100 000 kobiet. Podobnie zmniejszyła się również umieralność z tego powodu, z 5,55 na 100 000 kobiet w 1975 roku do 2,3 na 100 000 kobiet w 2011 roku.1 American Cancer Society (ACS) oszacowało, że w 2015 roku w Stanach Zjednoczonych liczba nowych przypadków raka szyjki macicy wyniosła 12 900, a liczba zgonów z powodu tej choroby – 4100.2 Rak szyjki macicy występuje znacznie częściej w innych rejonach świata, zwłaszcza w krajach, w których nie ma programów badań przesiewowych: oszacowano, że na całym świecie roczna liczba nowych przypadków choroby wynosi 527 624, a liczba zgonów z tego powodu – 265 672.3 Wprowadzenie programów przesiewowego wykrywania raka szyjki macicy wiązało się ze znacznym zmniejszeniem zapadalności na ten nowotwór.4,5 Stale rozwijane są nowe technologie przesiewowego wykrywania raka szyjki macicy, zmieniają się również zalecenia dotyczące postępowania w zależności od wyników badań przesiewowych. Ponadto kwestie stosunku korzyści do ryzyka różnią się u kobiet w różnym wieku, co znajduje odzwierciedlenie w zaleceniach dotyczących badań przesiewowych w różnych grupach wiekowych. W 2011 roku ACS, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP) i American Society for Clinical Pathology (ASCP) uaktualniły wspólne zalecenia dotyczące przesiewowego wykrywania raka szyjki macicy,6 podobnie jak U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF).7 Później, bo w 2015 roku, ASCCP i Society for Gynecologic Oncology (SGO) wydały tymczasowe wskazówki dotyczące wykorzystywania jako metody I rzutu przesiewowego wykrywania raka szyjki macicy testu wykrywającego zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), który został zarejestrowany w 2014 roku przez Food and Drug Administration (FDA).8 Celem niniejszego opracowania jest dokonanie przeglądu najlepszych dowodów dotyczących prewencji i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

Wykorzystano za zgodą. Prawo autorskie posiada American College of Obstetricians and Gynecologists


Komentarz

Practice Bulletin nr 157, opublikowany w styczniu 2016 roku, zastąpił Practice Bulletin nr 131 z listopada 2012 roku (Practice Bulletin nr 168 z października 2016 roku jest tymczasowym uaktualnieniem biuletynu nr 157).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ewolucja badań przesiewowych

Klasyfikacja Bethesda z 2001 roku, przedstawiająca system opisywania wyników badań cytologicznych, oraz przełomowe wyniki badania ALTS dotyczącego postępowania w przypadku stwierdzenia [...]

Wykrywanie zakażenia HPV jako metoda skriningu I rzutu

W nowszych badaniach oceniano rolę wykrywania zakażenia HPV jako metody I rzutu badań przesiewowych, opierając się na zwiększonej czułości i wcześniejszym [...]

Szczepienia przeciwko HPV

Dostępne są trzy szczepionki zapobiegające zakażeniom HPV. Działają one na najczęstsze onkogenne podtypy HPV, w tym podtypy 6, 11, 16 i [...]
Do góry