Nowości

Nowości w praktyce

Jak często przesiewowa ocena anatomii płodu jest niepełna?

Jak wynika z analizy ponad 16 000 przesiewowych badań ultrasonograficznych oceniających anatomię płodu, które przeprowadzono w dużym ośrodku ultrasonografii położniczej, niepełna wizualizacja podczas takich badań jest częsta. Te dane z retrospektywnego badania kohortowego zostały opublikowane w czasopiśmie „The Journal of Ultrasound in Medicine”.

Autorzy przeanalizowali dane z przesiewowych badań ultrasonograficznych oceniających anatomię płodu wykonanych od 17 do 21 tygodnia ciąży (średni wiek ciążowy 18,8 ± 1,0 tydzień) u 16 300 kobiet (średni wiek 30,8 ± 6,3 roku) w ciąży pojedynczej. Badania ultrasonograficzne wykonywano w okresie od stycznia 2009 roku do grudnia 2013 roku. Cele tej analizy były trojakie: 1) ustalenie, czy wizualizacja anatomii płodu podczas początkowego badania była niepełna; 2) sprawdzenie, czy zalecono wykonanie ponownego badania ultrasonograficznego u kobiet, u których początkowa przesiewowa ocena ultrasonograficzna była niepełna, ale nie wykazała nieprawidłowości; 3) określenie, czy podczas ponownego badania ultrasonograficznego stwierdzono nieprawidłową anatomię płodu w tym zakresie badania, w którym wizualizacja była wcześniej niepełna.

Niepełną wizualizację anatomii płodu stwierdzono w 2157 (13,2%) spośród początkowych przesiewowych badań objętych tą analizą. Ponowną przesiewową ocenę zalecono u 91,5% kobiet, które się do tego kwalifikowały, a 92,8% z tych kobiet zgłosiło się na kolejne badanie ultrasonograficzne. Wykonano łącznie 1560 ponownych przesiewowych badań ultrasonograficznych, z których 8 (0,5%) wykazało nieprawidłowość anatomiczną w tym zakresie badania, w którym wizualizacja była wcześniej niepełna.

„Podczas przesiewowych badań ultrasonograficznych oceniających anatomię płodu często wizualizacja nie była pełna” – stwierdzili autorzy, zauważając również, że zalecenie ponownej oceny było „prawie powszechne”. Podczas ponownego badania przesiewow...

Do góry