Jak postępować z pacjentką po napaści na tle seksualnym?

Sonia Hovelson, MD1
Lisa Scheiman, CNM2
Mark Pearlman, MD3

1Clinical Instructor, Department of Obstetrics and Gynecology, University of Michigan Health System

2Certyfied Nurse-Midwife, Department of Obstetrics and Gynecology, University of Michigan Health System

3S. Jan Behrman Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, University of Michigan Health System

Obowiązkiem ginekologów-położników jest przesiewowa ocena pacjentek w kierunku napaści na tle seksualnym i zapewnienie bezpiecznego, nieoceniającego środowiska.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

  • W dokumentacji należy skoncentrować się na wywiadzie uzyskanym od ofiary napaści i obiektywnych danych z badania przedmiotowego.
  • Zestawami do zbierania materiału dowodowego po napaści seksualnej dla potrzeb medycyny sądowej można posługiwać się nawet po 7 dniach od napaści, zależnie od jurysdykcji.
  • Nie należy próbować samodzielnie kompletować w gabinecie prowizorycznego zestawu do zbierania materiału dowodowego.


Opis przypadku

Siedemnastoletnia dziewczyna zgłasza się do przychodni na pilną wizytę i chce się zbadać w kierunku zakażeń przenoszonych drogą płciową. Mówi, że dobrze toleruje pigułki antykoncepcyjne, które zaczęła przyjmować po ostatniej wizycie w celu zapobiegania ciąży, i podaje zmianę wydzieliny z pochwy, ale nie zgłasza bólu miednicy ani innych ogniskowych objawów. Ze względu na zgłaszaną wydzielinę z pochwy postanawiasz przeprowadzić badanie miednicy i stwierdzasz, że pacjentka jest niezwykle wrażliwa na nawet delikatny dotyk zewnętrznych narządów płciowych, mimo że ich wygląd jest całkowicie prawidłowy.

Przerywając badanie, prosisz pacjentkę, aby usiadła, i pytasz: „Czy przebyła Pani jakikolwiek uraz tej części ciała lub miała jakiś niechciany kontakt seksualny?”. Pacjentka natychmiast zalewa się łzami i mówi, że ubiegłego wieczoru poszła na przyjęcie do przyjaciółki. Podaje, że po kilku drinkach znajomy mężczyzna zabrał ją na górę do sypialni i zmusił ją do odbycia stosunku płciowego.

Co robisz? Czy mimo bólu kontynuujesz badanie, aby upewnić się, czy pacjentka nie doznała jakichś urazów, czy po prostu rozmawiasz z nią bez badania? Czy zadajesz szczegółowe pytania na temat sekwencji zdarzeń po napaści, czy też pozwalasz pacjentce, aby opowiedziała wszystko sama? Czy zgłaszasz incydent na policję, czy pozostawiasz to pacjentce?

 

Co trzecia kobieta doświadcza przemocy seksualnej w ciągu życia.1 Przemoc seksualna obejmuje różnego rodzaju akty, w tym prostytucję, handel ludźmi, nękanie, przemoc ze strony partnera seksualnego oraz napaści na tle seksualnym. W przeszłości gwałt definiowano w różny sposób. Federal Bureau of Investigation (FBI) definiuje gwałt jako „penetrację, nawet niewielką, pochwy lub odbytu dowolną częścią ciała lub przedmiotem, bądź też penetrację ust narządem płciowym innej osoby, która nastąpiła bez zgody ofiary.”2 Napaść na tle seksualnym obejmuje gwałt i inne niechciane kontakty, w tym pieszczoty, całowanie oraz dotyk o charakterze seksualnym. Większość najnowszych definicji napaści na tle seksualnym i gwałtu jest o wiele szersza i uwzględnia to, że ofiarami mogą być zarówno mężczyźni, jak i kobiety, użycie siły fizycznej nie jest konieczne, a osoby niesprawne z przyczyn fizycznych, umysłowych lub stosowania substancji często nie są zdolne do wyrażenia zgody na kontakty seksualne.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jak częste są napaści na tle seksualnym?

Dokładne oszacowanie częstości napaści na tle seksualnym jest trudne, ponieważ sposób zbierania tych danych wpływa na uzyskiwane wyniki. Statystyki policyjne i [...]

Wywiad i dokumentacja

Ważne, aby udokumentować własne słowa pacjentki, w miarę możliwości zapisując je w cudzysłowie, nawet jeżeli te wypowiedzi wydają się fragmentaryczne lub [...]

Czy należy przeprowadzić badanie przedmiotowe?

Poprawa stanu fizycznego kobiety i reakcja psychospołeczna na napaść zależą częściowo od doraźnej opieki lekarskiej. Jeżeli przypadek jest zgłaszany na policję, [...]

Zbieranie dowodów

Pojęcie „łańcucha sprawowania pieczy” odnosi się do chronologicznej dokumentacji materiału dowodowego, w tym tego, kto i w jaki sposób pobrał próbki, [...]

Zmniejszenie ryzyka STI i ciąży

Wszystkim ofiarom należy również proponować wyjściowe badania laboratoryjne w kierunku zakażeń chlamydiami, rzeżączki, rzęsistkowicy, kiły, wirusowego zapalenia wątroby typu B oraz [...]

Zgłaszanie napaści na tle seksualnym

W różnych stanach USA obowiązują różne przepisy i regulacje prawne dotyczące zgłaszania napaści na tle seksualnym, dlatego ważne, aby wiedzieć, gdzie [...]

Lekarz powinien być rzecznikiem pacjentki

Do góry