Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Pytania dotyczące problemu niedokrwistości w czasie ciąży przygotowała dr n. med. Magdalena Witkowska z Zakładu Hematologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: dr n. med. Magdalena Witkowska, Zakład Hematologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Ciołkowskiego 2, 93-510 Łódź; e-mali: magdalena.witkowska@umed.lodz.pl

Szanowni Czytelnicy!

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination; egzamin ten warunkuje otrzymanie licencji na wykonywanie zawodu lekarza). W odróżnieniu od klasycznych pytań egzaminacyjnych tu zadajemy pytania o decyzje w konkretnych sytuacjach klinicznych. Odpowiedź na nie pozwala skonfrontować swoją wiedzę ze zdaniem ekspertów. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo ten dział z zainteresowaniem i uznają go za wartościowe uzupełnienie stałej profesjonalnej edukacji medycznej.

1. Dwudziestodziewięcioletnia pacjentka w 12 tygodniu pierwszej ciąży zgłosiła się do ginekologa z powodu osłabienia i łatwego męczenia się. Dotychczasowy przebieg ciąży był prawidłowy. W wywiadzie podała obfite miesiączki. W badaniu podmiotowym nie stwierdzono odchyleń od stanu prawidłowego. W badaniach laboratoryjnych: Hb 11,0 g/dl, MCV 78 fl. Pozostałe parametry morfologii krwi bez odchyleń; stężenie żelaza w normie, ferrytyna 14 g/dl. W badaniu ginekologicznym bez odchyleń od stanu prawidłowego. Jakie powinno być dalsze postępowanie z tą chorą?

a. U opisanej chorej wartości Hb są prawidłowe, nie należy wdrażać leczenia; wizyta kontrolna z badaniem morfologii krwi za 2 miesiące

b. U opisanej chorej nie należy rozpoznawać niedokrwistości z niedoboru żelaza; trzeba podać żelazo dożylnie jednorazowo w celu uzupełnienia magazynów żelaza

c. U opisanej chorej z powodu małych rezerw żelaza należy wdrożyć doustną suplementację żelaza do końca ciąży

d. U opisanej chorej należy rozpoznać niedokrwistość z niedoboru żelaza; trzeba wdrożyć dożylną suplementację żelaza do końca ciąży

e. U opisanej chorej należy rozpoznać niedokrwistość z niedoboru żelaza, trzeba przetoczyć jednorazowo koncentrat krwinek czerwonych, a następnie wdrożyć doustną suplementację żelaza do końca ciąży

Komentarz

U opisanej pacjentki należy wdrożyć doustną suplementację preparatami żelaza. Mimo że u tej chorej wartość Hb mieści się jeszcze w dolnej granicy normy i stężenie żelaza jest prawidłowe, występują już objawy, takie jak osłabienie i łatwe męczenie....

2. Pacjentka w wieku 31 lat w 9 tygodniu pierwszej ciąży zgłosiła się do ginekologa z powodu nasilonych wymiotów. Dotychczasowy przebieg ciąży był prawidłowy. W wywiadzie pacjentka podała chorobę wrzodową dwunastnicy. W badaniu przedmiotowym widoczna była bladość skóry i spojówek. Akcja serca była miarowa o częstości 96/min. W badaniach laboratoryjnych: Hb 9,8 g/dl, MCV 74 fl. Pozostałe parametry morfologii krwi były bez odchyleń. W badaniu ginekologicznym nie stwierdzono odchyleń od stanu prawidłowego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Prawidłowe odpowiedzi: 1c, 2d, 3e, 4d, 5a, 6e, 7d, 8c, 9d, 10b

Do góry