Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Pytania dotyczące zespołu policystytcznych jajników napisał prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński z Kliniki Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Adres do korespondencji: prof. dr hab. med. Robert Spaczyński, Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań; e-mail: rspaczynski@yahoo.com

Szanowni Czytelnicy!

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination; egzamin ten warunkuje otrzymanie licencji na wykonywanie zawodu lekarza). W odróżnieniu od klasycznych pytań egzaminacyjnych tu zadajemy pytania o decyzje w konkretnych sytuacjach klinicznych. Odpowiedź na nie pozwala skonfrontować swoją wiedzę ze zdaniem ekspertów. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo ten dział z zainteresowaniem i uznają go za wartościowe uzupełnienie stałej profesjonalnej edukacji medycznej.

1. Do poradni endokrynologicznej zgłosiła się 24-letnia otyła (BMI 31 kg/m2) kobieta skarżąca się na nieregularne krwawienia miesiączkowe co 35-60 dni (w ciągu ostatniego roku miała 9 miesiączek). W badaniu przedmiotowym ginekolog nie stwierdził nadmiernego, nieprawidłowo zlokalizowanego owłosienia (hirsutyzm oceniono wg zmodyfikowanej skali Ferrimana-Gallweya [mFG] na 4 punkty), zaobserwował natomiast trądzik na twarzy i plecach pacjentki. Kobieta dysponowała fragmentarycznymi wynikami badań hormonalnych z 4 dnia cyklu: LH 9,6 j.m./l, FSH 2,2 j.m./l, prolaktyna 23 ng/ml, glukoza na czczo 99 mg/dl, insulina na czczo 17 µj./ml oraz AMH 6,5 ng/ml. W dniu wizyty ambulatoryjnej ginekolog nie miał możliwości przeprowadzenia badania ultrasonograficznego miednicy mniejszej. Na podstawie powyższych wyników badań podmiotowego, przedmiotowego i laboratoryjnych:

a. Nie można rozpoznać u opisanej pacjentki zespołu policystycznych jajników (PCOS) na podstawie żadnych obowiązujących obecnie kryteriów diagnostycznych

b. Można rozpoznać u opisanej pacjentki PCOS tylko na podstawie kryteriów rotterdamskich European Society of Human Reproduction and Embryology i American Society of Reproductive Medicine (ESHRE/ASRM 2003)

c. Można rozpoznać u opisanej pacjentki PCOS tylko na podstawie kryteriów Androgen Excess and PCOS Society (AE & PCOSS 2006)

d. Można rozpoznać u opisanej pacjentki PCOS tylko na podstawie kryteriów National Institutes of Health, Bethesda (NIH 1990) oraz European Society of Human Reproduction and Embryology i American Society of Reproductive Medicine (ESHRE/ASRM 2003)

e. Można rozpoznać u opisanej pacjentki zespół PCOS na podstawie wszystkich obowiązujących obecnie kryteriów diagnostycznych (NIH 1990, ESHRE/ASRM 2003, AE & PCOSS 2006)

Komentarz

Nadal obowiązującymi i funkcjonującymi (zarówno w praktyce klinicznej, jak i stosowanymi w badaniach klinicznych) są trzy dostępne systemy kryteriów diagnostycznych PCOS:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Codziennie zdajesz

Prawidłowe odpowiedzi: 1e, 2b, 3c, 4e, 5c, 6a, 7d, 8b, 9d

Do góry