Stanowisko zespołu ekspertów na temat dopochwowego hormonalnego systemu antykoncepcyjnego Ginoring®

prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk1
dr n. med. Małgorzata Bińkowska2
prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski3
prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski4
prof. dr hab. n. med. Leszek Pawelczyk5

1Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

2Oddział Ginekologiczno-Położniczy, CMKP, Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie

3I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, UM w Lublinie

4III Katedra i Klinika Ginekologii, UM w Lublinie

5Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu, Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk, Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa; e-mail: jakimiuk@yahoo.com

Zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) w składzie: przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk (Warszawa), członkowie: dr n. med. Małgorzata Bińkowska (Warszawa), prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski (Lublin), prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski (Lublin) i prof. dr hab. n. med. Leszek Pawelczyk (Poznań) na posiedzeniu 13 września 2017 roku dokonał analizy stanu wiedzy oraz dokumentacji produktowej dotyczącej antykoncepcyjnego pierścienia dopochwowego Ginoring®.

Budowa pierścienia dopochwowego

Ginoring® to dopochwowy hormonalny system antykoncepcyjny nowej generacji. Ma postać elastycznego, przezroczystego pierścienia o grubości 4 mm i średnicy zewnętrznej 54 mm. Jest zbudowany z 2 polimerów: poliuretanu, z którego składa się wewnętrzny rdzeń, oraz kopolimeru etylenu i 28% octanu winylu, które tworzą membranę zewnętrzną. W rdzeniu znajdują się rozpuszczone hormony: etynyloestradiol (3,474 mg) i etonogestrel (11,0 mg) (ryc. 1).

Nowoczesna technologia budowy pierścienia pozwala na stabilne uwalnianie w ciągu doby 15 µg etynyloestradiolu i 120 µg etonogestrelu bez efektu gwałtownego wyrzutu ani obserwowanych wcześniej znacznych wahań stężeń obu hormonów, zwłaszcza w pierwszej dobie po założeniu (ryc. 2).

Pierścień jest elastyczny, giętki, przezroczysty, prawie bezbarwny oraz bardzo gładki. Ostatnia z powyższych cech może zmniejszać skłonność do tworzenia się biofilmu na jego powierzchni, a także zabezpieczać przed podrażnieniem. Ginoring® pozostaje stabilny w temperaturze pokojowej, co nie wymusza specjalnych warunków jego transportu ani przechowywania w niskiej temperaturze.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

System antykoncepcyjny

Ginoring® jako dopochwowy hormonalny system antykoncepcyjny należy do metod dwuskładnikowej (estrogenowo-progestogenowej) antykoncepcji hormonalnej, znanej od ponad 55 lat i cechującej się [...]

Mechanizm działania pierścienia

Mechanizm działania antykoncepcyjnego pierścienia dopochwowego jest identyczny jak dwuskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych (DTA) oraz przezskórnego systemu antykoncepcyjnego. Polega na zablokowaniu owulacji przez [...]

Skuteczność

Dopochwowy pierścień antykoncepcyjny został po raz pierwszy dopuszczony do stosowania decyzją Food and Drug Administration (FDA) w 2001 roku. Badania kliniczne [...]

Bezpieczeństwo stosowania

Nowy model antykoncepcyjnego pierścienia dopochwowego Ginoring® spełnia te same kryteria skuteczności i bezpieczeństwa stosowania co model wcześniejszy, ale wyróżnia się: odmienną [...]

Podsumowanie

Nowy dopochwowy pierścień antykoncepcyjny Ginoring® ma wszystkie korzystne cechy dotychczas dostępnego dopochwowego pierścienia antykoncepcyjnego, czyli:

Do góry