Diagnostyka przetok moczowych w uroginekologii

ppłk dr n. med. Tomasz Syryło
lek. Ryszard Skiba
prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński

Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Adres do korespondencji: ppłk dr n. med. Tomasz Syryło

Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa; e-mail: tsyrylo@wim.mil.pl

  • Urologiczny problem kobiet – omówienie objawów i przyczyn powstawania przetok moczowych
  • Jakie badania znajdują zastosowanie w diagnostyce przetok moczowych? Od testów z użyciem barwników przez badania obrazowe po endoskopię narządów układu moczowo-płciowego

Przetoka moczowa jest nieprawidłowym, patologicznym połączeniem układu moczowego. W populacji żeńskiej przetoki moczowe najczęściej łączą układ moczowy z układem rodnym, rzadziej z końcowym odcinkiem układu pokarmowego. Ważnym czynnikiem ryzyka powstania przetoki układu moczowego u kobiet są operacje położnicze i ginekologiczne. Diagnostyka przetok moczowych powinna być oparta na odpowiednio dobranych badaniach obrazowych i endoskopowych, w porozumieniu ginekologów z urologami.

Objawy przetok moczowych

W badaniu podmiotowym patognomonicznym objawem przetoki moczowej jest nietrzymanie moczu. Najczęściej mamy do czynienia z przetoką pęcherzowo-pochwową, a w drugiej kolejności z przetoką moczowodowo-pochwową. Niekontrolowany wyciek moczu może być ciągły lub przerywany okresami kontynencji. Czas wystąpienia pierwszego epizodu nietrzymania moczu jest zmienny i zależy od rozległości oraz mechanizmu urazu, a także poziomu układu moczowego uwikłanego w przetokę. Najczęściej moczenie występuje tuż po operacji, jednak w sytuacji, gdy przyczyną urazu moczowodu jest niewłaściwe użycie systemów koagulacji/narzędzi chirurgicznych (diatermia, LigaSure, nóż harmoniczny), wyciek moczu może się pojawić z opóźnieniem ze względu na czas konieczny do powstania zmian martwiczych, które generują demarkację i ubytek ciągłości tkanek moczowodu, co implikuje powstanie przetoki1.

Objawem podmiotowym przetoki moczowodowo-pochwowej jest stałe nietrzymanie moczu przy zachowanym oddawaniu moczu z pęcherza moczowego. Wynika to z prawidłowej funkcji drugiej nerki. Krwiomocz jest rzadkim i niecharakterystycznym objawem związanym ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Badania endoskopowe i obrazowe

Podsumowanie

Podstawowym objawem nasuwającym podejrzenie przetoki moczowej jest pojawiający się niekontrolowany wyciek moczu. Badania diagnostyczne obejmują: testy z barwnikami, badania obrazowe z [...]

Do góry