Opieka stomatologiczna nad ciężarną

lek. dent. Angelika Kobylińska
prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

Zakład Stomatologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: lek. dent. Angelika Kobylińska

Zakład Stomatologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa; e-mail: angelika.kobylinska@wum.edu.pl

  • Aktualne rekomendacje dotyczące postępowania stomatologicznego u kobiet w ciąży
  • Rola lekarzy ginekologów w korzystaniu przez ciężarne z opieki stomatologicznej
  • Czy stomatologiczne procedury profilaktyczno-lecznicze są bezpieczne dla matki i rozwijającego się płodu? Omówienie zastosowania znieczulenia miejscowego, diagnostyki radiologicznej oraz skalingu z użyciem ultradźwięków u kobiet w ciąży


W niniejszym artykule omówiono aktualne rekomendacje dotyczące postępowania stomatologicznego u ciężarnych, uwzględniając rolę ginekologów w korzystaniu przez ciężarne z opieki stomatologicznej. Procedury profilaktyczno-lecznicze, w tym znieczulenie miejscowe, rentgenodiagnostykę i profilaktykę fluorkową, można bezpiecznie wykonywać w ciąży. Pacjentka powinna odbyć 2 wizyty profilaktyczne, a w razie potrzeby leczenie stomatologiczne najlepiej prowadzić w drugim trymestrze ciąży. Skierowanie do lekarza dentysty wydane przez lekarza sprawującego opiekę nad ciężarną znacząco zwiększa zgłaszalność, zwłaszcza przy jednoczesnym żądaniu pisemnej informacji zwrotnej o stanie zdrowia jamy ustnej pacjentki.

Kontrola stomatologiczna podczas ciąży

Ciąża jest szczególnym czasem w życiu kobiety, wiąże się ze zwiększeniem zainteresowania własnym zdrowiem oraz troską o rozwijające się dziecko. Polski system opieki zdrowotnej wychodzi naprzeciw potrzebom ciężarnych, m.in. gwarantując poszerzony pakiet świadczeń zdrowotnych w ramach opieki stomatologicznej. Już w pierwszym trymestrze (przed ukończeniem 10 tygodnia ciąży) na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej1 (które zastąpiło dotychczasowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem) w ramach świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych wykonywanych u kobiet w ciąży zaleca się kontrolę stomatologiczną. Powinna ona obejmować: badanie stomatologiczne uwzględniające ocenę stanu zdrowia jamy ustnej, określenie potrzeb profilaktyczno-leczniczych i ustalenie planu postępowania. W późniejszych tygodniach ciąży podkreśla się propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej, oraz kontroli stomatologicznej1.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Korzystanie z opieki stomatologicznej

W badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród 3455 Polek wykazano, jak istotny jest udział lekarzy ginekologów w propagowaniu korzystania z opieki stomatologicznej w [...]

Znieczulenie miejscowe

Znieczulenie miejscowe w stomatologii odgrywa ważną rolę w zapewnieniu pacjentom komfortu podczas leczenia. Obecnie rekomenduje się stosowanie lidokainy lub artykainy. Artykaina [...]

Diagnostyka radiologiczna

Promieniowanie jonizujące w dawce <0,05-0,1 Gy lub 5 R nie zwiększa ryzyka zaburzeń rozwojowych płodu lub poronienia. Wewnątrzustne zdjęcie zębowe wiąże [...]

Skaling z użyciem ultradźwięków

Profesjonalne usuwanie złogów nazębnych w ciąży z użyciem skalerów ultradźwiękowych jest bezpieczne, zmniejsza ryzyko wystąpienia stanów zapalnych w przyzębiu i ich [...]

Postępowanie stomatologiczne u ciężarnej

Aspekty stomatologiczne, które należy rozważyć w czasie ciąży, to przede wszystkim likwidacja stanów zapalnych w obrębie jamy ustnej. Osiąga się to [...]

Podsumowanie

Opieka stomatologiczna w ciąży stanowi ważny element warunkujący zdrowie matki i dziecka. Stomatologiczne procedury profilaktyczno-lecznicze są bezpieczne dla ciężarnej i rozwijającego [...]

Do góry