Komórki macierzyste popłodu w leczeniu dzieci z chorobami neurologicznymi Doniesienia z konferencji „Cord Blood Connect”

prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko

Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko

Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny

ul. Medyków 12, 40-752 Katowice; e-mail: rstojko@sum.edu.pl

  • Pozyskiwanie i przechowywanie krwi pępowinowej w Polsce w świetle prawa
  • Czym są komórki macierzyste krwi pępowinowej i do czego się je wykorzystuje?
  • Omówienie zastosowania autologicznej krwi pępowinowej u pacjentów pediatrycznych ze schorzeniami neurologicznymi

Bankowanie krwi pępowinowej w Polsce – stan faktyczny

Historycznie krew pępowinowa i sznur pępowiny były odpadem medycznym utylizowanym po porodzie. Obecnie wiemy, że krew pępowinowa jest bogata w krwiotwórcze komórki macierzyste, które są wykorzystywane w leczeniu 80 chorób onkologicznych i hematologicznych1. Komórki macierzyste krwi pępowinowej mogą zostać pozyskane podczas porodu i zabezpieczone w specjalistycznym banku. Wyróżniamy następujące typy banków:

  • rodzinny – rodzice pokrywają wszystkie koszty związane z pobraniem, preparowaniem i przechowywaniem komórek. Mogą one być również wykorzystane w przypadku choroby w rodzinie. W tej sytuacji ośrodek transplantologiczny nieodpłatnie pozyskuje komórki macierzyste dla biorcy. W Polsce działają obecnie 4 podmioty zajmujące się bankowaniem komórek krwi pępowinowej na cele rodzinne2
  • publiczny – państwo pokrywa wyżej wymienione koszty oraz dodatkowo opłaca badania antygenów zgodności tkankowej, dzięki którym krew może być wykorzystana do przeszczepień dla osób niespokrewnionych. W tym przypadku ośrodek transplantologiczny odpłatnie pozyskuje komórki macierzyste dla potrzebującego i odpowiednio zgodnego pod względem antygenów transplantacyjnych biorcy. W Polsce działa 7 podmiotów zajmujących się bankowaniem komórek krwi pępowinowej na cele publiczne.

Działalność banków komórek macierzystych regulowana jest przez Ustawę z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411 z późn. zm.).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Bankowanie krwi pępowinowej w Polsce – stan faktyczny

Historycznie krew pępowinowa i sznur pępowiny były odpadem medycznym utylizowanym po porodzie. Obecnie wiemy, że krew pępowinowa jest bogata w krwiotwórcze [...]

Właściwości komórek macierzystych krwi pępowinowej

Komórki macierzyste to samoodnawiające się linie komórek występujące w wielu tkankach i narządach. Namnażając się i różnicując, komórki te stanowią stałe [...]

Wykorzystanie kliniczne komórek macierzystych krwi pępowinowej

Od 1988 roku przeprowadzono ponad 45 000 udanych przeszczepień komórek macierzystych krwi pępowinowej4. Zabiegi wykonano zarówno u pacjentów pediatrycznych, jak i u [...]

Komórki macierzyste krwi pępowinowej – ograniczenia

Zabieg pozyskiwania krwi pępowinowej jest bezpieczny. Istnieją jednak do niego przeciwwskazania. Wyróżnia się przeciwwskazania ze względu na stan zdrowia matki (nowotwory, [...]

Zastosowanie autologicznej krwi pępowinowej u pacjentów pediatrycznych ze schorzeniami neurologicznymi

Dożylne podanie dzieciom ich własnych komórek macierzystych krwi pępowinowej okazało się bezpieczne. Aby zapewnić równy dostęp do tej innowacyjnej terapii, Uniwersytet [...]
Do góry