Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Redaktor Naczelny „Ginekologii po Dyplomie″

Small baranowski w%c5%82odzimierz opt

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Szanowni Państwo!

Oddając w Państwa ręce kolejne wydanie „Ginekologii po Dyplomie”, mam świadomość, jak trudno na co dzień znaleźć czas na lekturę. Na dodatek rozpoczyna się gorący okres kongresowy – liczba organizowanych imprez przyprawia niekiedy o zawrót głowy, a nakładanie się terminów powoduje trudności z wyborem, zwłaszcza w konfrontacji z obowiązkiem codziennej, ciężkiej pracy. Niemniej zachęcam Państwa do zapoznania się przede wszystkim z tematem wiodącym bieżącego numeru – ciekawie napisanym, bardzo praktycznym opracowaniem o migrenowych bólach głowy u pacjentek przyjmujących antykoncepcję hormonalną. Uwagi w nim zawarte z pewnością okażą się bardzo pomocne w codziennym poradnictwie ambulatoryjnym.

Zwracam także uwagę Czytelników na artykuł poświęcony problemowi zakażenia HCV. Zgodnie z danymi epidemiologicznymi w ostatnich latach dokonał się istotny postęp, by nie rzec rewolucja, w leczeniu infekcji HCV. Zachęcam zwłaszcza do zapoznania się z fragmentem dotyczącym HCV w położnictwie i ginekologii.

Polski zespół doświadczonych klinicystów i studentów z klinicznego koła naukowego w krótkim, ale bardzo praktycznym opracowaniu przedstawił narastający niestety problem spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Autorzy na podstawie opisu przypadku nie tylko omówili położnicze skutki choroby alkoholowej, lecz także zwrócili uwagę na konieczność edukacji pacjentek oraz możliwości profilaktyczne FASD.

Przede wszystkim położnikom, ale nie tylko, polecam artykuł dr Sarah Kilpatrick o nadciśnieniu tętniczym występującym w ciąży oraz komentarz prof. Bożeny Leszczyńskiej-Gorzelak i doc. Radzisława Mierzyńskiego. Jest to najbardziej aktualne przedstawienie problemu, z którym położnicy mają do czynienia w codziennej praktyce. Autorzy podkreślają zmienność (niekiedy sprzeczność) rekomendacji w tym zakresie, a także trudności w wypracowaniu jednoznacznego sposobu postępowania położniczego, co z kolei jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa prawnego naszego działania.

Zwracam Państwa uwagę na kompleksowe opracowanie dotyczące nieoperacyjnego leczenia objawów związanych z mięśniakami macicy, a także na dołączony do niego komentarz. Temat ten coraz częściej poruszają same pacjentki, które przy rozpoznaniu mięśniaków macicy bardzo często szukają alternatywnych do tradycyjnego leczenia chirurgicznego metod terapeutycznych.

W dobie dyskusji nad leczniczym stosowaniem marihuany ciekawa jest praca na temat karmienia piersią przez matki uzależnione od używek, w tym stosujące narkotyki. W Polsce problem ten być może nie jest jeszcze tak rozpowszechniony, ale zgodnie z prawidłami unifikacji zachowań w społeczeństwach kultury zachodniej wkrótce i w naszym kraju będzie stanowić wyzwanie.

Życząc przyjemnej i owocnej lektury, jednocześnie zachęcam Państwa do przeczytania pozostałych, ciekawych artykułów zamieszczonych w najnowszym wydaniu „Ginekologii po Dyplomie”.

Do góry