Artykuł sponsorowany

Wirusowe zapalenie wątroby typu C

dr n. med. Jakub Klapaczyński1
lek. Agnieszka Łojek-Ozga2

1Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

2I Klinika Położnictwa i Ginekologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centrum Medyczne „Żelazna” – Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Jakub Klapaczyński

Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii, Centralny Szpital Kliniczny

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

e-mail: jakub.klapaczynski@cskmswia.pl

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) stanowi globalny problem zdrowotny o zasięgu epidemii. Szacuje się, że na świecie zakażonych jest około 71 mln osób, a według World Health Organization (WHO) rocznie jest rejestrowanych blisko 350 000 zgonów związanych z zakażeniem przez wirus zapalenia wątroby typu C (HCV – hepatitis C virus)1. Na podstawie aktualnych badań epidemiologicznych w Polsce szacuje się, że aktywnie zakażonych jest około 150 000 osób, co stanowi 0,4% populacji2. Mimo relatywnie małego rozpowszechnienia infekcji marskość wątroby w przebiegu WZW C jest pierwszą przyczyną transplantacji tego narządu w Polsce. Zdecydowana większość chorych (średnio 80%) nie jest świadoma zakażenia, gdyż zazwyczaj przebiega ono bezobjawowo. Rozróżniamy 6 głównych genotypów HCV, spośród których w Polsce zdecydowanie najczęstsze to: genotyp 1 (80%), głównie podtyp 1b, następnie genotyp 3 (13%) i genotyp 4 (5%)3. Przełom w farmakoterapii, jaki dokonał się w ciągu ostatniej dekady, umożliwił trwałą eradykację wirusa HCV u niemal wszystkich zakażonych4. Tym samym choroba przewlekle postępująca, prowadząca do marskości wątroby, jaką w dobie leczenia interferonem było przewlekłe zapalenie wątroby C, stała się całkowicie wyleczalna za pomocą nowych leków bezpośrednio działających na wirusa (DAAs – direct-acting antivirals).

Drogi zakażenia HCV

Do zakażenia HCV najczęściej dochodzi drogą krwiopochodną w wyniku procedur medycznych i niemedycznych (takich jak: zabiegi kosmetyczne, tatuaże, piercing) związanych z przerwaniem ciągłości skóry. W grupie ryzyka są szczególnie biorcy krwi przed 1992 rokiem, chorzy wielokrotnie hospitalizowani, osoby z wywiadem stosowania dożylnych narkotyków czy przebywający obecnie lub w przeszłości w zakładach penitencjarnych. Wymienione czynniki ryzyka zakażenia pokrywają się z rekomendacjami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) dotyczącymi badań przesiewowych w kierunku WZW C (tab. 1). Możliwe jest również przeniesienie zakażenia na drodze wertykalnej oraz podczas podejmowania ryzykownych praktyk seksualnych, do których zalicza się: seks analny, stosunek w czasie krwawienia miesiączkowego czy bezpośrednio po usunięciu wkładki domacicznej5. Większe prawdopodobieństwo zakażenia HCV notuje się wśród mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami (MSM – men who have sex with men) w przypadku koinfekcji ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV – human immunodeficiency virus)6. Natomiast prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia w heteroseksualnych związkach monogamicznych, w których jeden z partnerów jest chory na WZW C, jest bliskie zeru7.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Drogi zakażenia HCV

Do zakażenia HCV najczęściej dochodzi drogą krwiopochodną w wyniku procedur medycznych i niemedycznych (takich jak: zabiegi kosmetyczne, tatuaże, piercing) związanych z [...]

Naturalny przebieg WZW C

Ostra faza WZW C (do 6 miesięcy) zwykle przebiega bezobjawowo lub skąpoobjawowo, dlatego najczęściej nie jest ono rozpoznawane. Mogą wystąpić dolegliwości [...]

Diagnostyka WZW C

Ponieważ najczęściej przebieg zakażenia HCV jest bezobjawowy, to jest ono zwykle rozpoznawane przypadkowo, np. w czasie badań w stacji krwiodawstwa, podczas [...]

Współczesna terapia WZW C

Leki o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym zrewolucjonizowały leczenie WZW C. Miejsce toksycznej, długotrwałej i mało skutecznej terapii polegającej na iniekcjach interferonu zajęły [...]

Strategie eliminacji WZW C z populacji

W 2016 roku WHO zaprezentowała strategię globalnej eliminacji HCV do 2030 roku. Ma ona na celu objęcie opieką i leczeniem minimum [...]

HCV a ciąża

Fetal Medicine Foundation (FMF) rekomenduje wykonanie badania anty-HCV podczas pierwszej wizyty ciężarnej u ginekologa, a następnie jego powtórzenie w III trymestrze [...]

Podsumowanie

Zakażenie HCV stanowi globalny problem społeczny. Dzięki przełomowi, jaki dokonał się w jego leczeniu, możliwe wydaje się uczynienie z WZW C [...]

Do góry