Stosowanie używek przez kobiety karmiące piersią

Marguerite Lisa Bartholomew, MD1
Men-Jean Lee, MD2

1Associate Professor, Department of Obstetrics, Gynecology and Women’s Health, Division of Maternal Fetal Medicine, John A. Burns University of Hawaii School of Medicine w Honolulu

2Professor, Department of Obstetrics, Gynecology and Women’s Health, Division of Maternal Fetal Medicine, John A. Burns University of Hawaii School of Medicine w Honolulu

  • Czy stosowanie używek jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią?
  • Skuteczność i następstwa przesiewowych testów wykrywających stosowanie narkotyków przez ciężarne i kobiety karmiące piersią
  • Omówienie czynników wpływających na dopuszczalność karmienia piersią przez matki uzależnione od substancji odurzających, leków oraz alkoholu i nikotyny w zależności od rodzaju używki i charakterystyki pacjentki


Z amerykańskiego ogólnokrajowego przekrojowego badania z 2016 roku na temat stosowania używek (2016 National Survey on Drug Use and Health) wynika, że co dziesiąta osoba (28 mln) w wieku powyżej 12 roku życia w ciągu ostatnich 30 dni sięgnęła po nielegalną używkę. Spośród młodych dorosłych w wieku 18-25 lat substancje odurzające stosowała co czwarta osoba, co dziesiąta znacznie nadużywała alkoholu, a dwie na pięć się upijały. Najczęściej wybieraną nielegalną używką jest marihuana. Równie często obserwuje się nadużywanie opioidowych leków przeciwbólowych. Wśród kobiet w ciąży 6,3% stosowało narkotyki, 8,3% spożywało alkohol, a 4,3% upiło się w ciągu ostatniego miesiąca1.

Karmienie piersią jest ważną strategią zdrowia publicznego. Żywienie dziecka mlekiem matki wiąże się z dobrze znanymi korzyściami, takimi jak: zwiększanie odstępu między kolejnymi dziećmi, mniejsza częstość występowania zespołu nagłej śmierci niemowląt (SIDS – sudden infant death syndrome), zakażeń w dzieciństwie oraz depresji poporodowej. Mogą one być szczególnie ważne dla rodzin, które zmagają się ze stosowaniem używek. American Academy of Pediatrics (AAP) i World Health Organization (WHO) zalecają wyłączne karmienie mlekiem matki przez pierwszych 6 miesięcy życia dziecka2,3. Jednym z celów strategii The Healthy People 2020 jest zwiększenie odsetka kobiet, które kiedykolwiek karmiły, do 81,9%, oraz tych, które kiedykolwiek karmiły w ciągu pierwszego półrocza, do 60,5%4. Od 2010 roku zgodnie z ustawami Patient Protection and Affordable Care Act oraz Fair Labor Standards Act pracujące matki mają prawo do przerwy w godzinach pracy oraz miejsca zapewniającego prywatność (innego niż łazienka) w celu odciągania pokarmu przez rok po urodzeniu dziecka5. Kobieta stosująca używki lub uzależniona od nich ma takie same prawa i pragnienia jak każda inna matka, w tym prawo do wolnego od uprzedzeń poradnictwa i podjęcia świadomej decyzji dotyczącej sposobu żywienia dziecka, a ponadto nie jest wolna od presji medycznej i społecznej, iż „karmienie piersią jest najlepsze” – jak stwierdzono w oficjalnych stanowiskach różnych organizacji dotyczących żywienia dzieci w sytuacji stosowania używek (tab. 1).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przesiewowe wykrywanie stosowania narkotyków

American Academy of Pediatrics, American College of Ob-stetricians and Gynecologists (ACOG) oraz American Society for Addiction Medicine (ASAM) zalecają, aby wszystkie [...]

Konsekwencje przesiewowych testów biologicznych w kierunku stosowania narkotyków

Świadczeniodawcy muszą zdawać sobie sprawę z tego, że wykrywanie nielegalnych substancji u ciężarnych i kobiet karmiących piersią ma potencjalnie poważne konsekwencje [...]

Częstość karmienia piersią przez kobiety uzależnione od używek

Wśród kobiet uzależnionych od używek częstość karmienia piersią jest mniejsza. W badaniu przeprowadzonym w 2011 roku stwierdzono, że tylko 14% matek [...]

Jak mogą pomóc ginekolodzy-położnicy?

Laktacja jest czynnością organizmu, która z etycznego punktu widzenia nie może być regulowana lub zabroniona przez instytucje medyczne bądź rządowe. O [...]

Wpływ poszczególnych używek na karmienie piersią

Stężenie metadonu w ludzkim mleku jest małe, dlatego pacjentki nim leczone należy zachęcać, aby karmiły piersią, niezależnie od przyjmowanej dawki19,20. Noworodkowy [...]

Podsumowanie

Karmienie piersią przez kobiety stosujące używki lub uzależnione przynosi istotne korzyści zarówno dzieciom, jak i matkom, które – o ile są [...]

Do góry