Ból sromu, trudności z połykaniem oraz krwawienie podczas stosunków płciowych

Ebony Parker-Featherstone, MD1
Rosalyn Elizabeth Maben-Feaster, MD2
Diana Curran, MD3
John O.L. DeLancey, MD4
Hope K. Haefner, MD5

1Clinical assistant professor, Departments of Family Medicine and Obstetrics and Gynecology, Michigan Medicine, University of Michigan w Ann Arbor

2Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Michigan Medicine, University of Michigan w Ann Arbor

3Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Michigan Medicine, University of Michigan w Ann Arbor

4Norman F. Miller Professor of gynecology, director, Pelvic Floor Research, and Group Director, Fellowship, Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, University of Michigan Medical School w Ann Arbor

5Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Michigan Medicine, University of Michigan w Ann Arbor

Contemporary OB/GYN 2019;64(9):16-20

 • Obraz kliniczny liszaja płaskiego narządów płciowych w zależności od podtypu: klasycznego, grudkowego, przerostowego i nadżerkowego (w tym zespołu sromowo-pochwowo-dziąsłowego)
 • Kryteria diagnostyczne, a także cechy charakterystyczne liszaja płaskiego nadżerkowego widoczne w badaniu immunofluorescencyjnym oraz w barwieniu hematoksyliną i eozyną
 • Leczenie miejscowe i ogólne liszaja płaskiego okolic narządów płciowych. Protokół postępowania u pacjentek, u których doszło do sklejenia się sromu i/lub pochwy

Wywiad

Kobieta w wieku 56 lat, z wywiadem położniczym 2 ciąż i 2 porodów, zgłasza się z powodu występującego od dawna bólu sromu, trudności z połykaniem oraz bólu i krwawienia podczas stosunków płciowych. W badaniu przedmiotowym stwierdza się zanik warg sromowych mniejszych, zlanie się napletka nad łechtaczką oraz obecność nadżerki dookoła wejścia do pochwy (ryc. 1).

Jakie jest najbardziej prawdopodobne rozpoznanie?

 1. Liszaj płaski
 2. Liszaj twardzinowy
 3. Zanik sromu i pochwy
 4. Śródnabłonkowa dysplazja dużego stopnia (HSIL – high-grade squamous intraepithelial lesion) w obrębie sromu

Jakie inne obszary należy ocenić?

 1. Skórę poza narządami płciowymi
 2. Błonę śluzową jamy ustnej i policzków
 3. Błonę śluzową pochwy
 4. Przełyk
 5. Skórę owłosioną głowy i paznokcie
 6. Wszystkie wyżej wymienione

Rozpoznanie:

A. Liszaj płaski

Spośród innych obszarów należy ocenić:

F. Wszystkie wyżej wymienione

Omówienie

W opisanym przypadku klinicznym, biorąc pod uwagę wywiad i badanie przedmiotowe, najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest liszaj płaski. To przewlekła choroba zapalna, która może obejmować: skórę, błony śluzowe, owłosioną skórę głowy oraz paznokcie1. Jedną z jej postaci jest liszaj płaski sromu. W jego przebiegu zmiany chorobowe występują na skórze narządów płciowych, z zajęciem lub bez zajęcia pochwy. Wyróżnia się 3 podtypy liszaja zlokalizowane w okolicy narządów płciowych: klasyczny, grudkowo-złuszczający i nadżerkowy. Pacjentki często zgłaszają się z powodu: świądu, bólu podczas stosunku płciowego, wydzieliny z pochwy lub krwawienia. Niektóre chore nie odczuwają żadnych objawów.

U opisanej pacjentki stwierdzono podtyp nadżerkowy liszaja płaskiego sromu i pochwy, który jest najczęstszą postacią spośród wyżej wymienionych.

Epidemiologia

Liszaj płaski to rzadka choroba, często ujawnia się w piątej lub szóstej dekadzie życia, chociaż może też się rozwinąć u młodszych lub starszych kobiet. Częstość występowania liszaja płaskiego nie została precyzyjnie określona, co wynika z ogranic...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Etiologia

Mimo że dokładna etiologia nie jest znana, liszaj płaski definiuje się jako przewlekły stan zapalny, który może obejmować: skórę, owłosioną skórę [...]

Obraz kliniczny

Cechy kliniczne liszaja płaskiego sromu różnią się w zależności od postaci choroby.

Rozpoznanie

Zasadnicze znaczenie dla rozpoznania choroby ma badanie kliniczne, ale pomocna może być również biopsja. Należy pobrać materiał z białych, siateczkowatych brzegów [...]

Leczenie

Cele leczenia obejmują zmniejszenie nasilenia objawów i zapobieganie progresji choroby6,7. Grudkowy lub klasyczny podtyp liszaja płaskiego sromu zwykle odpowiada na terapię [...]

Postępowanie długoterminowe

Zasadnicze znaczenie w leczeniu liszaja płaskiego ma odpowiedni nadzór, ponieważ choroba ta wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju raka kolczystokomórkowego. W [...]
Do góry