Praktyczne podejście do leczenia menopauzy

Nanette Santoro, MD1
Thanh-Ha Luu, MD2
Fred Gonzales, MD3

1Professor, E Stewart Taylor Chair of Ob/Gyn, Department of Obstetrics and Gynecology, University of Colorado School of Medicine, Aurora

2Fellow, Reproductive Endocrinology, University of Colorado School of Medicine, Aurora

3Resident, general surgery, University of Colorado School of Medicine, Aurora

Contemporary OB/GYN 2019;64(12):26-30

  • Terapia hormonalna – kontrowersyjna, choć nadal najskuteczniejsza metoda leczenia objawów menopauzy
  • Wskazania i przeciwwskazania do stosowania terapii hormonalnej u kobiet w okresie pomenopauzalnym
  • Estrogeny, progestageny i preparaty złożone – różne schematy terapii hormonalnej

U większości kobiet przechodzących menopauzę występują objawy pogarszające jakość ich życia. Wiele pacjentek wymaga więc zastosowania przynajmniej czasowej farmakoterapii. Mimo kontrowersji narosłych wokół terapii hormonalnej (HT – hormone therapy) samymi estrogenami (E) lub estrogenami i progestagenami (E + P) pozostaje ona najskuteczniejszym sposobem leczenia dolegliwości menopauzalnych. W niniejszym artykule przedstawiono krótką historię HT w okresie pomenopauzalnym oraz omówiono praktyczne aspekty tego postępowania oraz jego odstawiania.

Terapia hormonalna od lat 50. XX wieku do badania WHI

Historia terapii hormonalnej rozpoczęła się od dużej akceptacji i upowszechnienia tej metody, potem nastąpiło ograniczenie jej stosowania w związku z wykryciem wiążących się z nią zagrożeń. Skuteczność HT w leczeniu objawów menopauzy udowodniono w latach 50. i 60. XX wieku1. Wkrótce potem stwierdzenie zwiększonego ryzyka rozwoju raka endometrium związanego ze stosowaniem środków estrogenowych spowodowało, że do preparatów dla kobiet z zachowaną macicą dodano progestagen. Jednocześnie popularność HT zaczęła chwilowo spadać2.

W latach 80. XX wieku na podstawie badań obserwacyjnych wykazano silny związek między stosowaniem hormonów a mniejszym ryzykiem choroby wieńcowej (CHD – coronary heart disease)3. To skłoniło badaczy do przeprowadzenia badań systemowych nad korzyściami wynikającymi z leczenia hormonalnego wykraczającymi poza poprawę objawową. Uzyskane wyniki zaowocowały kolejnym wzrostem częstości stosowania HT. Kiedy jednak w randomizowanej próbie klinicznej Women’s Health Initiative (WHI) zbadano skuteczność prewencyjnego stosowania HT, nie stwierdzono redukcji ryzyka CHD ani u kobiet z zachowaną macicą, ani u pacjentek po histerektomii. Ponadto pojawił się sygnał wskazujący na początkową szkodliwość leczenia ze zróżnicowaniem ryzyka w zależności od tego, czy kobiety miały zachowaną macicę i były losowo przypisywane do podawania E + P, czy też przebyły histerektomię i w związku z tym przyjmowały tylko E (tab. 1)4,5. Różnice między stosowaniem E + P a przyjmowaniem tylko E obejmowały zwiększone ryzyko rozwoju CHD, żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE – venous thromboembolism) oraz raka piersi w grupie E + P, natomiast w grupie otrzymującej tylko E nie wykazano zwiększenia ryzyka raka piersi (tab. 1). Związek między HT a rakiem piersi w grupie E + P został dodatkowo potwierdzony w trwającej 11 lat obserwacji uczestniczek badania WHI, na podstawie której wykazano niewielki wzrost zapadalności na raka piersi (współczynnik ryzyka [HR – hazard ratio] 1,25; 95% przedział ufności [CI – confidence interval] 1,07-1,46; p = 0,004]) oraz umieralności z tego powodu (HR 1,96; 95% CI 1,00-4,04; p = 0,49)6. Po opublikowaniu tych wyników częstość przepisywania HT zmniejszyła się ogółem o 32%, a częstość przepisywania skoniugowanych estrogenów końskich (CEE – conjugated equine estrogens) z octanem medroksyprogesteronu (MPA – medroxyprogesterone acetate) o ponad 60%7.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Terapia hormonalna od lat 50. XX wieku do badania WHI

Historia terapii hormonalnej rozpoczęła się od dużej akceptacji i upowszechnienia tej metody, potem nastąpiło ograniczenie jej stosowania w związku z wykryciem [...]

Obecnie dostępne dowody z badania WHI i innych prób klinicznych

Dziś po 17 latach od publikacji wyników badania WHI i uwzględnieniu późniejszych obserwacji jego uczestniczek można spojrzeć z nowej perspektywy na [...]

Wskazania do terapii hormonalnej

Ze względu na wyjątkową skuteczność HT jest leczeniem z wyboru u wielu kobiet z objawami menopauzy. Dokonując przeglądu najnowszych wytycznych dotyczących [...]

Schematy terapii hormonalnej

Istnieje wiele schematów HT, a zatem możliwa jest optymalizacja leczenia u poszczególnych pacjentek w zależności od indywidualnych celów i czynników ryzyka. [...]
Do góry