Zastosowanie kwasu acetylosalicylowego w perinatologii

dr n. med. Przemysław Kosiński1
dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski2
prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz2

1I Klinika Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Przemysław Kosiński

I Klinika Położnictwa i Ginekologii,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

pl. Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa

e-mail: pkosinski@wum.edu.pl

  • Skuteczność stosowania kwasu acetylosalicylowego w zapobieganiu niekorzystnym wynikom położniczym
  • Patofizjologia i czynniki ryzyka stanu przedrzucawkowego
  • Profilaktyczne podawanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego ciężarnym z grupy dużego ryzyka stanu przedrzucawkowego – mechanizm działania, korzyści, ryzyko, dawkowanie

Kwas acetylosalicylowy w medycynie

Dostęp do wiedzy specjalistycznej, wyników najnowszych i randomizowanych badań naukowych oraz opinii i komentarzy specjalistów jest obecnie możliwy w niewyobrażalnym dotychczas zakresie. Trudno jest więc zrozumieć utrzymującą się w niektórych środowiskach opinię dotyczącą ograniczenia lub nawet niebezpieczeństwa stosowania kwasu acetylosalicylowego (ASA – acetylsalicylic acid) w czasie ciąży. Oczywiście zrozumiały jest niepokój ciężarnych związany z przyjmowaniem leków, niemniej niczym nie można uzasadnić szerzenia takiej opinii wśród lekarzy czy farmaceutów.

Kwas acetylosalicylowy jest jednym z najstarszych i jednocześnie stosowanych do dziś leków opisanych w historii medycyny. Lek ten został najpewniej pierwszy raz użyty w starożytnym Egipcie (około 1534 roku p.n.e.); podawał go także Hipokrates właśnie ciężarnym w celu łagodzenia dolegliwości związanych z porodem. Syntetycznie kwas acetylosalicylowy wyprodukowano dopiero w XIX wieku i od tamtej pory z powodzeniem jest stosowany w wielu wskazaniach medycznych (tab. 1).

Jednak nie to stanowi o niezwykłości ASA. Zadziwia nie tylko fakt, że opisano wiele korzystnych zastosowań ASA w terapii, lecz przede wszystkim wyjątkowość tego leku polegająca na pojawianiu się kolejnych wyników badań i wskazań do jego podawania.

Stan przedrzucawkowy

Jednym z najgroźniejszych powikłań dla rozwijającego się płodu jest poród przedwczesny. Nadciśnienie tętnicze (NT) w czasie ciąży oraz stan przedrzucawkowy (preeklampsja [PE – pre-eclampsia]) są przyczynami powikłań zarówno matczynych, jak i płodo...

Badanie przesiewowe w kierunku stanu przedrzucawkowego

Jedynie wczesna klasyfikacja ciężarnych do grupy dużego ryzyka wystąpienia PE pozwala na ścisły nadzór położniczy, a także profilaktykę farmakologiczną, która może wpłynąć na zmniejszenie liczby powikłań oraz redukcję śmiertelności matek i ich dzi...

Kwas acetylosalicylowy w perinatologii

Zaobserwowano, że PE wiąże się ze zwiększeniem stężenia tromboksanu płytkowego. W związku z tym przeprowadzono badania naukowe mające na celu ocenę wpływu ASA na zapobieganie rozwojowi tej choroby u kobiet z grupy dużego ryzyka. Mała dawka ASA (60...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kwas acetylosalicylowy w medycynie

Dostęp do wiedzy specjalistycznej, wyników najnowszych i randomizowanych badań naukowych oraz opinii i komentarzy specjalistów jest obecnie możliwy w niewyobrażalnym dotychczas [...]

Badanie przesiewowe w kierunku stanu przedrzucawkowego

Jedynie wczesna klasyfikacja ciężarnych do grupy dużego ryzyka wystąpienia PE pozwala na ścisły nadzór położniczy, a także profilaktykę farmakologiczną, która może [...]

Kwas acetylosalicylowy w perinatologii

Zaobserwowano, że PE wiąże się ze zwiększeniem stężenia tromboksanu płytkowego. W związku z tym przeprowadzono badania naukowe mające na celu ocenę [...]

Ocena skuteczności kwasu acetylosalicylowego w perinatologii

Na podstawie wielu przeprowadzonych badań uznano, że stosowanie ASA skutecznie zapobiega występowaniu niekorzystnych wyników położniczych. Jedną z największych prac na ten [...]

Znaczenie stosowania się do zaleceń przyjmowania kwasu acetylosalicylowego

Wykazano również, że profilaktyka PE z wykorzystaniem ASA jest skuteczna tylko, jeśli ciężarna regularnie zażywa lek. Warunkiem skuteczności prewencji jest przyjmowanie [...]

Dawka kwasu acetylosalicylowego

Trwa także dyskusja dotycząca minimalnej skutecznej dawki ASA oraz oporności na ten lek. Uważa się, że nawet 30% ciężarnych może być [...]

Podsumowanie

Stan przedrzucawkowy jest jednym z najpoważniejszych powikłań występujących w ciąży. Obecnie podczas jednej z pierwszych wizyt ciężarnej u położnika (w 11-13 [...]

Do góry