Temat numeru

Alkohol a karmienie piersią: jakie są zagrożenia

Susan Crowe, MD1
Tricia Wright, MD, MS2

1Stanford Health Care w Palo Alto

2University of California w San Francisco

Contemporary OB/GYN 2021;66(8):16-20

  • Wpływ alkoholu na laktację
  • Krótko- i długoterminowe następstwa ekspozycji dziecka na alkohol zawarty w mleku matki
  • Spożywanie alkoholu przez kobiety karmiące piersią w świetle amerykańskich rekomendacji


Podczas gdy szkodliwe następstwa spożywania alkoholu w trakcie ciąży zostały dobrze udokumentowane i kategorycznie zaleca się unikanie jego picia w tym czasie, to ryzyko związane ze spożyciem alkoholu w okresie laktacji jest mniej znane. Kiedy pacjentki pytają lekarzy o bezpieczeństwo spożywania napojów alkoholowych podczas karmienia piersią, często otrzymują sprzeczne wskazówki. Zarówno lekarze, jak i matki stają więc wobec problemu ograniczonych informacji dostępnych na temat tego bardzo istotnego zagadnienia.

Ze względu na brak definitywnych danych na temat skutków spożywania alkoholu przez kobiety karmiące piersią rekomendacje organizacji zawodowych różnią się między sobą (tab. 1). World Health Organization (WHO) zaleca unikanie picia alkoholu przez kobiety karmiące piersią1, natomiast American Academy of Pediatrics (AAP) stwierdza, że okazjonalne jego spożycie w ilości odpowiadającej 240 ml wina lub 2 puszkom piwa dziennie może być dopuszczalne i wystarczy odczekać 2 godz. między ostatnim drinkiem a karmieniem piersią2,3. Podobne stanowisko opublikowała Academy of Breastfeeding Medicine (ABM), zauważając jednak, że długoterminowe następstwa obecności alkoholu w ludzkim mleku pozostają nieznane4. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) wydało wskazówki dla rodziców, aby matki po spożyciu pojedynczego drinka wstrzymały się od karmienia piersią przez co najmniej 2 godz., natomiast w stanowisku komitetu ACOG stwierdzono: „Kobiety powinny być zachęcane przez lekarzy do odczekiwania 3-4 godz. od wypicia pojedynczego drinka, zanim będą karmić dziecko”5,6.

Spożywanie alkoholu jest powszechne w naszym społeczeństwie i wiele kobiet chce powrócić do tej czynności w okresie laktacji, po czasie abstynencji podczas ciąży. W 2019 roku ponad połowa populacji dorosłych w Stanach Zjednoczonych piła alkohol w ...

Czy alkohol obecny w mleku matki dostaje się do organizmu dziecka?

Alkohol jest małą cząsteczką (46 Da), bardzo dobrze rozpuszczalną w wodzie, a więc przechodzi swobodnie do pokarmu kobiecego11. Dlatego też stężenie alkoholu w mleku ściśle odzwierciedla jego poziom we krwi matki. Stężenie alkoholu w mleku osiąga ...

Czas eliminacji alkoholu z pokarmu kobiecego zależy głównie od masy ciała matki oraz ilości wypitego przez nią alkoholu. Im więcej go spożyto, tym dłużej będzie on obecny w mleku. Po wypiciu jednego standardowego drinka (ryc. 1) przez kobietę o ma...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czy alkohol obecny w mleku matki dostaje się do organizmu dziecka?

Alkohol jest małą cząsteczką (46 Da), bardzo dobrze rozpuszczalną w wodzie, a więc przechodzi swobodnie do pokarmu kobiecego11. Dlatego też stężenie [...]

Czy odciąganie i wylewanie mleka jest sposobem na eliminację alkoholu?

Po spożyciu alkoholu nie ma potrzeby odciągania i wyrzucania pokarmu. Nie przyspieszy to eliminacji alkoholu z mleka matki. Jeżeli jednak spożycie [...]

Czy alkohol jest środkiem zwiększającym produkcję mleka?

Wbrew ludowym przekonaniom zalecającym spożywanie alkoholu w celu pobudzenia wytwarzania pokarmu wykazano, że jest wręcz przeciwnie – alkohol zmniejsza, przynajmniej czasowo, [...]

Spożywanie alkoholu a sen dziecka

Wykazano, że nawet małe ilości alkoholu w ludzkim mleku zaburzają sen niemowląt i zmniejszają jego łączną długość. Mennella i Garcia-Gomez obserwowały [...]

Długoterminowe następstwa

Długofalowe skutki ekspozycji niemowląt na alkohol za pośrednictwem mleka matki nie zostały dobrze poznane. Trudno przeprowadzić badania dotyczące tego zagadnienia, ponieważ [...]

Wskazówki kliniczne

Kobiety w okresie laktacji należy poinstruować, aby minimalizowały ekspozycję karmionych dzieci na alkohol, kiedy decydują się na spożywanie napojów alkoholowych. Można [...]

Do góry