Jak zacząć wykonywać histeroskopię w trybie ambulatoryjnym

Kelly N. Wright, MD1
Sarah Simko, MD, PhD2

1Division of Minimally Invasive Gynecologic Surgery, Department of Obstetrics and Gynecology, Cedars-Sinai w Los Angeles

2Adventist Health White Memorial w Los Angeles

Contemporary OB/GYN 2021;66(9):28-32

  • Kompendium histeroskopii ambulatoryjnej: wskazania, korzyści, koszty
  • Urządzenie i wyposażenie gabinetu zabiegowego
  • Kwalifikacja pacjentek do histeroskopii ambulatoryjnej

Wprowadzenie i historia

Histeroskopia jest techniką umożliwiającą wizualną ocenę jamy macicy w poszukiwaniu nieprawidłowości. Pierwszą histeroskopię wykonał Pantaleoni w 1869 roku, a od tamtego czasu postęp technologiczny umożliwił zastosowanie tej metody w znacznie szerszym zakresie1. Udoskonalenie histeroskopów, ich optyki, środków wykorzystywanych do rozszerzenia jamy macicy, znieczulenia oraz narzędzi używanych podczas tego zabiegu spowodowało, że histeroskopia w trybie ambulatoryjnym stała się łatwiejsza i mniej bolesna dla pacjentek2. Wśród zalet histeroskopii ambulatoryjnej wymienia się: możliwość uniknięcia znieczulenia ogólnego, wygodę dla pacjentki i lekarza, szybszą rekonwalescencję oraz wysoki wskaźnik koszt–efektywność3.

Koszty histeroskopii w trybie office w porównaniu z histeroskopią wykonywaną na sali operacyjnej były analizowane dla różnych wskazań. Stwierdzono, że histeroskopia ambulatoryjna jest efektywna kosztowo w ocenie nieprawidłowych krwawień z macicy (AUB – abnormal uterine bleeding), diagnostyce niepłodności oraz w ocenie patologii jamy macicy od stanu prawidłowego do złożonych patologii4-6. W jednym z badań, w którym oceniono efektywność kosztową histeroskopii w trybie ambulatoryjnym w porównaniu z procedurą tą wykonywaną na sali operacyjnej w diagnostyce AUB, wykazano oszczędność kosztów wynoszącą 1498 dolarów na pacjentkę4. Potwierdzono również, że histeroskopia ambulatoryjna jest bezpieczna i efektywna, a częstość występowania powikłań wynosi 0-1,5%4-6. W przeprowadzonych badaniach wykazano duży odsetek diagnostycznych histeroskopii metodą office, sięgający 94,8%7.

Udowodniono, że histeroskopia ambulatoryjna nie tylko jest efektywna, lecz także wiąże się z dużym stopniem satysfakcji pacjentek pod względem komfortu i wygody8,9. W jednym z badań, w którym porównano pacjentki poddawane histeroskopii w ambulatorium lub histeroskopowej polipektomii na sali operacyjnej, 95% kobiet, u których procedurę tę wykonano w trybie office, potwierdziło, że wolałoby ponowne przeprowadzenie histeroskopii w trybie ambulatoryjnym. Wykazano również mniejsze zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe po zabiegu w gabinecie, krótszy czas przebywania poza domem oraz krótszy czas rekonwalescencji8.

Pomimo tych zalet histeroskopia ambulatoryjna jest wciąż zbyt rzadko wykorzystywana. W badaniu, które przeprowadzili Shields i wsp., spośród 305 histeroskopii tylko około 25% wykonano w trybie ambulatoryjnym6. Może to wynikać z braku odpowiedniego...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wprowadzenie i historia

Histeroskopia jest techniką umożliwiającą wizualną ocenę jamy macicy w poszukiwaniu nieprawidłowości. Pierwszą histeroskopię wykonał Pantaleoni w 1869 roku, a od tamtego [...]

Główne zastosowania

Histeroskopia ma szerokie zastosowanie w diagnostyce oraz leczeniu różnych stanów (tab. 1). Do częstszych wskazań należą diagnostyka i leczenie AUB oraz [...]

Organizacja zabiegów histeroskopii w trybie ambulatoryjnym

Histeroskopy są dostępne w różnych rozmiarach, z różnymi kątami ustawienia soczewki oraz z różną funkcjonalnością. Przed wykonaniem histeroskopii w trybie ambulatoryjnym [...]

Urządzenie i wyposażenie gabinetu zabiegowego

Histeroskopię można wykonywać w małym pomieszczeniu – może to być odpowiednio dostosowany pokój do badań (ryc. 1). Preferowany jest fotel ginekologiczny, [...]

Dobór pacjentek

Właściwy dobór pacjentek jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na komfort zarówno ich samych, jak i lekarza, kiedy rozpoczyna się wykonywanie zabiegów histeroskopii [...]

Kontrola bólu

Przeprowadzono wiele badań dotyczących znieczulenia i analgezji podczas histeroskopii wykonywanej w trybie ambulatoryjnym. W przeglądzie systematycznym opublikowanym w 2020 roku stwierdzono, [...]

Rozważania dotyczące refundacji

Przed rozpoczęciem wykonywania histeroskopii w przychodni trzeba rozważyć: początkowe koszty, refundację, kodowanie oraz zapewnienie odpowiednich procedur sterylizacji. W 2017 roku jednostki [...]

Szkolenie w zakresie histeroskopii

Opracowano wiele modeli symulacji histeroskopii, ale dostępnych jest niewiele badań na temat ich klinicznej przydatności i wyników stosowania28. W modelach tych [...]

Podsumowanie

Histeroskopia w trybie ambulatoryjnym jest bezpiecznym i efektywnym sposobem rozpoznawania i leczenia patologii wewnątrzmacicznych. Główne zastosowania histeroskopii ambulatoryjnej obejmują diagnostykę nieprawidłowych [...]

Wnioski

Histeroskopia może być bezpiecznie i z dużą skutecznością wykonywana w gabinecie, a przy tym wiąże się z satysfakcją pacjentek, ale częstość [...]

Do góry