Gęstość mineralna kości a stężenie hormonu folikulotropowego

Bob Kronemyer

Niezależny dziennikarz pracujący dla czasopisma „Contemporary OB/GYN”

Contemporary OB/GYN 2021;66(9):17

  • Rola estradiolu i folikulotropiny w zapobieganiu osteoporozie
  • Związek między brakiem aktywności fizycznej a zmniejszeniem się gęstości mineralnej kości i zwiększeniem ryzyka złamań
  • Omówienie wyników badania dotyczącego wpływu podwyższonego stężenia folikulotropiny podczas menopauzy na utratę gęstości mineralnej kości


W czasopiśmie „International Journal of Environmental Research and Public Health” opublikowane zostały wyniki badania przekrojowego, z których wynika, że związana z menopauzą utrata gęstości mineralnej kości (BMD – bone mineral density) w obrębie kręgosłupa i miednicy wiąże się zarówno z małym stężeniem estradiolu, jak i z większym stężeniem hormonu folikulotropowego (FSH – follicle-stimulating hormone)1.

Autorzy zauważyli, że estradiol uznaje się za najbardziej krytyczny czynnik wpływający na spadek BMD związany z menopauzą, natomiast rola wzrostu stężenia FSH podczas menopauzy jest stosunkowo niejasna.

W opisywanym badaniu 141 zdrowych kobiet z Kolorado w wieku 30-70 lat podzielono na 5 grup różniących się statusem menopauzalnym, ustalonym na podstawie podanych przez uczestniczki informacji na temat historii krwawień miesiączkowych. Wyróżniono n...

Do góry