Nowe czynniki ryzyka kandydozy sromu i pochwy oraz jej nawrotów

Bob Kronemyer

Niezależny dziennikarz pracujący dla czasopisma „Contemporary OB/GYN”

Contemporary OB/GYN 2022;67(1):34

  • Nowe doniesienia na temat patomechanizmu schorzeń grzybiczych u kobiet
  • Związek nietolerancji produktów mlecznych oraz zaburzeń pasażu jelitowego z rozwojem zakażenia grzybiczego pochwy i sromu
  • Identyfikacja dwóch nowych czynników ryzyka kandydozy sromu i pochwy – omówienie wyników brazylijskiego badania Pereiry i wsp.


Na łamach „European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases” opublikowane zostały wyniki badania, w którym zidentyfikowano dwa nowe czynniki ryzyka kandydozy sromu i pochwy (VVC – vulvovaginal candidiasis): częstość nietolerancji produktów mlecznych oraz zmiany rytmu wypróżnień1. To brazylijskie badanie obejmowało 278 kobiet będących pacjentkami przychodni ginekologicznych w mieście Brasília. Średni wiek badanych wyniósł 37,4 roku, a 59,6% kohorty stanowiły pacjentki w wieku 26-40 lat. W badanej grupie 61,3% kobiet było zamężnych, a 38,7% niezamężnych.

Uczestniczki badania podzielono na dwie grupy: z objawami (n = 173) lub bez objawów (n = 105) VVC. U pacjentek z pierwszej grupy występował co najmniej jeden objaw zapalenia sromu i pochwy, taki jak: wydzielina, świąd, pieczenie, początkowa bolesn...

Do góry