Metody badań przesiewowych w kierunku HPV-zależnego raka szyjki macicy – polskie realia skriningowe 2022.
Część 1. Etap przedkolposkopowy

lek. Maciej Mazurec1

dr n. med. Martyna Trzeszcz1,2

1Corfamed Centrum Zdrowia Kobiety we Wrocławiu
2Zakład Patomorfologii i Cytologii Klinicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Martyna Trzeszcz

Corfamed Centrum Zdrowia Kobiety

ul. Kluczborska 37, 50-322 Wrocław

e-mail: m.trzeszcz@corfamed.pl

  • Ewaluacja polskich realiów w zakresie profilaktyki wtórnej raka szyjki macicy z punktu widzenia skuteczności wykrywania zmian śródnabłonkowych dużego stopnia i raka
  • Cytologia, test DNA HPV czy test połączony? Przewagi i ograniczenia stosowanych badań przesiewowych
  • Skrining na podłożu płynnym – fundament współczesnej profilaktyki raka szyjki macicy


Wyniki badań epidemiologicznych, pochodzące dzisiaj już z całego świata, dostarczają bezdyskusyjnych dowodów, że przyczyną zdecydowanej większości raków szyjki macicy (RSM) są wysokoonkogenne typy wirusa brodawczaka ludzkiego (HRHPV – high-risk human papillomavirus)1, a wśród nich typy 16 i 18 odpowiadają za blisko 70% wszystkich RSM2, dlatego są uważane za najbardziej onkogenne. Należy jednak pamiętać, że około 5% spośród wszystkich RSM jest HPV-niezależnych3. W uaktualnionej, piątej edycji klasyfikacji nowotworów żeńskiego układu rozrodczego według World Health Organization (WHO) nowotwory nabłonka wielowarstwowego płaskiego szyjki macicy podzielono na HPV-zależne oraz HPV-niezależne; podobny podział wprowadzono także dla gruczolakoraków. WHO rekomenduje zastosowanie diagnostyki molekularnej w kierunku obecności HRHPV oraz testu immunohistochemicznego p16 w celu różnicowania obu grup RSM. Oczywistą implikacją powyższego jest rozumienie, że wszystkie dotychczas wprowadzone do praktyki skriningowej metody badań przesiewowych mogą być skuteczne wyłącznie dla zmian prekursorowych i raków HPV-zależnych.

W praktyce prewencji wtórnej RSM stosowane są dwa podstawowe systemy organizacji badań:

  • zorganizowany populacyjny, w którym pacjentki zgłaszają się do skriningu na zaproszenie organizatorów, w ustalonym schemacie i interwale czasowym
  • oportunistyczny, gdy pacjentka sama zgłasza się na badanie przesiewowe.

W programie oportunistycznym finansowanym ze środków publicznych ustalony jest precyzyjny algorytm diagnostyczny, który obejmuje dany model skriningowy i tylko w jego zakresie przeprowadzane są wskazane testy przesiewowe. W modelu oportunistycznym finansowanym ze środków prywatnych zwykle panuje większa dowolność diagnostyczna, jednak zastosowane testy przesiewowe powinny służyć wyłącznie interesowi zdrowotnemu pacjentki, a wskazania do ich wykonania opierać się na mocnych dowodach naukowych, najlepiej rekomendacjach lokalnych, regionalnych lub światowych.

Praktyczną implikacją HPV-zależności zdecydowanej większości RSM jest możliwość ich populacyjnej profilaktyki, zarówno pierwotnej, jak i wtórnej, z niespotykaną dotychczas dla innych nowotworów złośliwych realną perspektywą na globalną eliminację ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Etap przedkolposkopowy

Pierwotne testy przesiewowe to takie, które stanowią pierwsze i podstawowe narzędzie badań przesiewowych. Powinny charakteryzować się możliwie najwyższymi parametrami czułości diagnostycznej [...]

Czy postępowanie oparte na ryzyku w skriningu RSM jest trudne?

W 2020 roku w 5 i 6 numerze „Ginekologii i Położnictwa” ukazały się w języku polskim dwa najważniejsze oryginalne dokumenty rekomendacji [...]

Podsumowanie

Strategia HPV-zależna jest aktualnym standardem prewencji wtórnej RSM. Współczesny skrining RSM na etapie przedkolposkopowym oparty jest na 1-3 diagnostycznych testach przesiewowych. [...]

Do góry