Wykorzystywanie interwencji żywieniowych w leczeniu endometriozy

Bob Kronemyer

Niezależny dziennikarz pracujący dla czasopisma „Contemporary OB/GYN”

Contemporary OB/GYN 2022;67(8):22

  • Wpływ diety i suplementacji witaminowej na łagodzenie dolegliwości u chorych na endometriozę
  • Przegląd badań klinicznych na temat roli interwencji dietetycznych jako uzupełnienia zasadniczego leczenia endometriozy

Jak wynika z systematycznego przeglądu badań opublikowanego w czasopiśmie „Reproductive Sciences”, interwencje żywieniowe mogą wywierać korzystny wpływ na przebieg endometriozy1.

Autorzy przeszukali bazy danych MEDLINE i Cochrane, z których do analizy włączyli 9 badań przeprowadzonych u ludzi i 12 badań przeprowadzonych na zwierzętach, wszystkie opublikowane w języku angielskim1. Spośród badań z udziałem ludzi 2 były randomizowanymi, kontrolowanymi próbami klinicznymi, kolejne 2 badaniami kontrolowanymi, 4 niekontrolowanymi porównaniami przed i po, a jedno było badaniem jakościowym. Badania przeprowadzono w Szwecji, Australii, Meksyku, Iranie i we Włoszech, a czas trwania obserwacji wynosił od 4 tygodni do 12 miesięcy. W każdym z badań oceniano inną interwencję żywieniową, którą autorzy zaliczyli do jednego z 3 głównych modeli, takich jak:

Do góry