Splenektomia w położnictwie i ginekologii

lek. Artur Skowyra1

dr hab. n. med. Sebastian Szubert2

dr n. med. Maria Szymankiewicz3

prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski4

prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek5,6

1II Klinika Położnictwa i Ginekologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 

2Klinika Onkologii Ginekologicznej, Katedra Ginekologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3Zakład Mikrobiologii, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

4Klinika Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

5Zakład Medycyny Stylu Życia, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

6Instytut Lekarski, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Sebastian Szubert

Klinika Onkologii Ginekologicznej,

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Polna 33, 60-535 Poznań

e-mail: sszubert@ump.edu.pl

  • Wskazania do zabiegu usunięcia śledziony u kobiet w ciąży i związane z nim zagrożenia
  • Splenektomia jako część operacji cytoredukcyjnej u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika
  • Profilaktyka antybiotykowa i zalecane szczepienia przed planowanym zabiegiem splenektomii oraz po operacji

Śledziona jest największym narządem układu limfatycznego człowieka. Pełni ona wiele istotnych funkcji immunologicznych i metabolicznych. Jednakże każdego roku u 1 osoby na 15 000 przeprowadza się zabieg usunięcia śledziony (splenektomię). W populacji ogólnej najczęstszą przyczyną splenektomii jest uraz. Usunięcie śledziony może również dotyczyć ciężarnych lub stanowić element operacji cytoredukcyjnej z powodu raka jajnika.

Splenektomia w położnictwie

Zabieg splenektomii u kobiet w ciąży jest rzadką sytuacją kliniczną. Głównie jest przeprowadzany w sytuacjach nagłych związanych z pęknięciem śledziony spowodowanym urazem w trakcie wypadku komunikacyjnego lub z pęknięciem śledziony podczas porodu. Istotną przyczyną pilnej splenektomii u ciężarnej jest sytuacja, w której konieczne jest usunięcie śledziony z powodu pęknięcia tętniaka tętnicy śledzionowej (TTŚ).

Tętniak tętnicy śledziony jest rzadkim stanem, częstość jego występowania waha się na poziomie 0,01-0,2% w populacji ogólnej1. Pęknięcie TTŚ dotyczy najczęściej młodych kobiet, a większość rozpoznanych przypadków występuje w czasie ciąży2. Ryzyko pęknięcia tętniaka w okresie ciąży wzrasta z powodu zmian hormonalnych i pod wpływem krążenia hiperkinetycznego3. W 2022 roku Aung i wsp. opisali 75 przypadków pęknięcia TTŚ u kobiet w ciąży. Średni wiek pacjentek wynosił 31 lat. Ponad połowa ciężarnych (64,4%) była wieloródkami. W większości przypadków (54,8%) do pęknięcia TTŚ doszło w III trymestrze ciąży. Podstawowym objawem był ból brzucha zlokalizowany głównie w nadbrzuszu i po stronie lewej. U 20% badanych wystąpił nagły wstrząs hipowolemiczny. U części pacjentek objawy kliniczne pęknięcia TTŚ mają charakter podostry. Jest to związane z gromadzeniem się krwi w pierwszej kolejności w torbie sieciowej. Dopiero później, gdy krew wydostaje się do jamy otrzewnowej, rozwijają się objawy ostrego brzucha i wstrząs hipowolemiczny. W takiej sytuacji wykonuje się zwykle pilną laparotomię ze splenektomią. W omawianym badaniu śmiertelność kobiet w ciąży wskutek pęknięcia TTŚ wynosiła 25,7%, a ich płodów – 50%1. Wcześniej, bo w 2016 roku, Sadat i wsp. zaobserwowali jeszcze wyższe wskaźniki śmiertelności – przy pęknięciu TTŚ śmiertelność wśród matek dochodziła do 75%, a w przypadku płodów sięgała aż 95%4.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Splenektomia w położnictwie

Zabieg splenektomii u kobiet w ciąży jest rzadką sytuacją kliniczną. Głównie jest przeprowadzany w sytuacjach nagłych związanych z pęknięciem śledziony spowodowanym [...]

Ciąża u pacjentki po splenektomii

Gershovitz i wsp. retrospektywnie przeanalizowali dane pacjentek rodzących w latach 1988-2009 w Soroka Medical Center w Izraelu. Spośród prawie 220 000 ciężarnych [...]

Splenektomia w ginekologii

Szacuje się, że każdego roku na świecie raka jajnika wykrywa się u prawie 250 000 kobiet, a 5-letnie przeżycie uzyskuje się u [...]

Wnioski

Splenektomia jako rodzaj terapii z wyboru w przypadku pierwotnej patologii śledziony lub wtórnej patologii wynikającej z innej jednostki chorobowej niesie ze [...]

Do góry