Leczenie zachowawcze nietrzymania moczu i zaburzeń statyki narządu płciowego

dr n. med. Edyta Wlaźlak

lek. Zofia Rozpendowska

dr hab. n. med. Grzegorz Surkont

Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Grzegorz Surkont

Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej,

I Katedra Ginekologii i Położnictwa,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

al. Tadeusza Kościuszki 4, 90-419 Łódź

e-mail: surkontg@gmail.com

  • Przegląd nieoperacyjnych metod leczenia dolegliwości uroginekologicznych
  • Rodzaje, dobór i zasady stosowania pessarów
  • Farmakologiczne leczenie nietrzymania moczu
  • Rola miejscowego leczenia hormonalnego (estrogeny, prasteron – dehydroepiandrosteron)

Sposób leczenia nietrzymania moczu (NM) oraz zaburzeń statyki narządu płciowego u kobiet (POP – pelvic organ prolapse) należy dostosować do: rodzaju i nasilenia dolegliwości, z jakimi zgłasza się pacjentka, typu zaburzeń anatomicznych i czynnościowych, ogólnego stanu zdrowia, a także jej preferencji. W każdym przypadku przed podjęciem decyzji o wykonaniu operacji należy rozważyć leczenie zachowawcze1-3.

Obecnie stosuje się następujące nieoperacyjne metody leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) i POP :

  • zmianę stylu życia
  • fizjoterapię mięśni przepony moczowo-płciowej
  • środki mechaniczne (pessary, wielorazowe tampony)
  • miejscowe leczenie hormonalne
  • farmakoterapię.

Niektóre metody można ze sobą łączyć i tym samym zwiększać efektywność leczenia zachowawczego1-3.

Zmiana stylu życia

Ważnym elementem leczenia zachowawczego jest zmiana stylu życia (lifestyle interventions), czyli uświadomienie chorej zachowań, które mogą powodować pojawienie się dolegliwości uroginekologicznych1-3.

Otyłość jest istotnym czynnikiem wpływającym na dolegliwości uroginekologiczne. Wskaźnik masy ciała (BMI – body mass index) >25 kg/m2 znacząco zwiększa ryzyko NM. Utrata masy ciała już o 5% zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia epizodów WNM o 50%. Należy zatem zachęcać pacjentkę do redukcji masy ciała, gdyż wpłynie to korzystnie nie tylko na możliwość stosowania innych form leczenia z większą skutecznością, takich jak pessaroterapia czy leczenie operacyjne, lecz także na ogólną poprawę zdrowia4.

Na nasilenie objawów uroginekologicznych istotny wpływ ma rodzaj spożywanego pokarmu lub wypijanych płynów. Substancjami i produktami, które wpływają na trzymanie moczu, są: alkohol, kofeina, napoje gazowane, słodziki, czekolada, papryczki chili oraz leki o działaniu diuretycznym. Mogą one zaostrzać WNM i mimowolne skurcze mięśni pęcherza1-3. Pacjentki często wypijają za małe ilości płynów i oddają mocz 2-3 razy razy dziennie, co nasila zaparcia oraz dolegliwości uroginekologiczne i zwiększa ryzyko zakażeń układu moczowego. Tym chorym zaleca się wypijanie większej ilości płynów w ciągu dnia oraz częstsze mikcje. Kobieta powinna wypijać 1,5-2 litry wody niegazowanej. Zaleca się, aby przerwy między mikcjami trwały 2-3 godz., niezależnie od tego, czy pojawia się uczucie parcia, czy nie1-4. Natomiast kobiety, które za często opróżniają pęcherz (np. co 20-30 min) i odczuwają silne parcie, powinny starać się zwiększyć przerwy między mikcjami. W przypadku pojawienia się nadmiernego uczucia parcia w drodze do toalety pacjentka powinna się zatrzymać, zacisnąć mięśnie dna miednicy i odczekać do momentu ustąpienia parcia1-3. W celu kontroli oddawania moczu można zachęcić pacjentkę do prowadzenia 3-dniowego dzienniczka mikcji1-4.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ćwiczenia mięśni dna miednicy

Prawidłowo i systematycznie wykonywane ćwiczenia mięśni dna miednicy, nazywane ćwiczeniami Kegla (PFMT – pelvic floor muscle training), mogą przynieść istotną poprawę [...]

Pessaroterapia

Pessary zapewniają anatomiczne podparcie i efektywną poprawę jakości życia zarówno pacjentkom z POP, jak i kobietom z WNM. Pessaroterapia jest powszechnie [...]

Specjalne tampony dopochwowe – tampony dopochwowe z PVA

Do leczenia dolegliwości uroginekologicznych stosuje się tampony wykonane ze specjalnego medycznego tworzywa: polimeru winylowego (PVA). Są one elastyczne i delikatne, co [...]

Terapia hormonalna

Jednym z czynników sprzyjających występowaniu NM, POP i nawracających zakażeń dróg moczowych jest niedobór estrogenów. Hormony te odgrywają u kobiet istotną [...]

Farmakoterapia pęcherza nadreaktywnego

W leczeniu OAB stosowane są obecnie leki o przedłużonym działaniu, zażywane raz dziennie: solifenacyna (wybiórczy antagonista receptora muskarynowego M3) i mirabegron [...]

Podsumowanie

Różnorodność dostępnych metod nieoperacyjnego leczenia WNM i POP oraz możliwość stosowania wielu z nich równocześnie pozwalają na dobranie skutecznego sposobu postępowania [...]

Do góry