Przypadki laparoskopowe

Laparoskopowe wyłuszczenie 4 mięśniaków macicy

dr n. med. Jacek Doniec1

lek. Martyna Chirzyńska2

dr n. med. Maciej Rutkowski2

1Centrum Chirurgii Robotycznej, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Centralny Szpital Kliniczny MON w Warszawie

2Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Centralny Szpital Kliniczny MON w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Jacek Doniec

Centrum Chirurgii Robotycznej,

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy,

Centralny Szpital Kliniczny MON

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

e-mail: doniec@post.pl

  • Opis zabiegu laparoskopowego wyłuszczenia mięśniaków oraz uwolnienia zrostów po poprzedniej operacji drogą laparotomii
  • Otyłość i przebyte wcześniej operacje nie stanowią przeciwwskazań do techniki laparoskopowej – zastosowanie metod małoinwazyjnych w profilaktyce przeciwzrostowej i zapobieganiu nieprawidłowemu gojeniu się rany pooperacyjnej u osób z wysokim BMI
  • Podstawy chirurgii laparoskopowej

Opis przypadku

Do kliniki zgłosiła się 37-letnia kobieta, która z powodu obfitych krwawień miesiączkowych została skierowana na zabieg wyłuszczenia mięśniaków macicy. Pacjentka nigdy nie była w ciąży. Obecnie nie stara się zajść w ciążę, lecz w przyszłości jej nie wyklucza. Z wywiadu wynika, że przebyła operację wyłuszczenia dużych mięśniaków macicy ze ściany przedniej drogą laparotomii z cięcia poprzecznego nadłonowego. Poza tym nie przeprowadzono u niej innych operacji. W przezpochwowym badaniu ultrasonograficznym uwidoczniono w macicy mięśniaki średnicy około 9 cm, 7 cm, 4 cm oraz 5 cm. Wskaźnik masy ciała (BMI – body mass index) pacjentki wynosił 33,1 kg/m2. Na życzenie pacjentki zdecydowano o laparoskopowym wyłuszczeniu mięśniaków oraz uwolnieniu zrostów po poprzedniej operacji.

Opis zabiegu

Po przygotowaniu pola operacyjnego ze względu na otyłość pacjentki oraz przebytą operację wprowadzono igłę Veresa w punkcie Palmera (ryc. 1). Po wytworzeniu odmy otrzewnowej nacięto skórę w okolicy pępka i umieszczono trokar średnicy 10 mm. Wprowa...Omówienie

Historia chirurgii laparoskopowej sięga początków XX wieku, kiedy opracowano koncepcję, która zrewolucjonizowała chirurgię i dała początek technice operacyjnej, która dzisiaj w udoskonalonej formie stanowi pierwszy wybór w wielu chorobach wymagających interwencji chirurgicznej. Zabiegi małoinwazyjne wiążą się z niezaprzeczalnymi korzyściami, takimi jak: zmniejszenie dolegliwości bólowych w okresie pooperacyjnym, krótsza hospitalizacja oraz szybszy powrót do codziennej aktywności i pracy zawodowej, dobry efekt kosmetyczny. To wszystko przekłada się na większe zadowolenie pacjentów. Technika laparoskopowa stawia nowe wyzwania przed operatorami, takie jak: dwuwymiarowość obrazu na monitorze, ograniczenie ruchomości narzędzi, brak możliwości badania palpacyjnego (ograniczony feedback), długa krzywa uczenia się. Rozwój nowych technologii sprawia jednak, że mają one coraz mniejsze znaczenie, co przekłada się na coraz częstsze stosowanie laparoskopii.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie opisanego przypadku

Technika laparoskopowego wyłuszczenia mięśniaków wraz z doniesieniami z piśmiennictwa została dokładnie opisana w poprzednich numerach „Ginekologii po Dyplomie”. W bieżącym wydaniu [...]

Do góry