Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Redaktor Naczelny „Ginekologii po Dyplomie″

Small baranowski w%c5%82odzimierz opt

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Szanowni Państwo!

Wyróżnikiem drugiego w tym roku wydania „Ginekologii po Dyplomie” jest duża liczba artykułów polskich i amerykańskich autorów obejmujących najbardziej aktualne problemy z zakresu ginekologii i położnictwa, z jakimi mamy do czynienia w praktyce zarówno ambulatoryjnej, jak i stricte klinicznej.

Tematem wiodącym bieżącego wydania naszego czasopisma jest ból związany z endometriozą. W opracowaniu amerykańskich autorek z cennym komentarzem prof. Rafała Kurzawy nie tylko dogłębnie przedstawiono patofizjologię bólu endometrialnego, lecz także podano wskazówki dotyczące identyfikacji innych współistniejących zespołów bólowych, które mogą wywoływać ból u pacjentek z endometriozą. Dodatkową istotną klinicznie wartością tego artykułu jest omówienie strategii postępowania w przypadku bólu związanego z endometriozą. Gorąco polecam.

Specyficznej, bardzo trudnej klinicznie, także dla pacjentki, formie endometriozy poświęcone jest opracowanie dotyczące wyników badań ryzyka nawrotu i konieczności ponownej interwencji po metodach oszczędzających macicę w przypadku objawowej adenomiozy. Porównane w nim zostały trzy podstawowe metody lecznicze: adenomiomektomia, embolizacja tętnicy macicznej i ablacja termiczna – warte zapoznania się w celu wykorzystania w postępowaniu z pacjentkami pragnącymi zachować macicę lub nietolerującymi farmakoterapii.

Z poznawczego punktu widzenia ciekawe wydaje się omówienie wyników metaanalizy dotyczącej współwystępowania zaburzeń psychicznych z dysfunkcjami w zakresie endokrynologii ginekologicznej i medycyny rozrodu. Czy jest między nimi związek przyczynowo-skutkowy? Przedstawione dane, relatywnie skąpe, wskazują raczej kierunek dalszych badań, aniżeli dają jednoznaczną odpowiedź na tak postawione pytanie. Autorki pokazują, jak istotna może być współpraca psychiatry z ginekologiem. Zachęcam do lektury.

Głównie do położników adresowany jest niezwykle przydatny klinicznie artykuł na temat krwotoku poporodowego, który wciąż stanowi istotny problem położniczy. Wartością tego opracowania jest przedstawienie czynników ryzyka, częstości występowania krwotoku poporodowego, a także opis algorytmu E-MOTIVE – rozwiązania klinicznego istotnie poprawiającego wyniki leczenia tej jakże groźnej patologii porodowej.

Na fali ostatnich zmian w zakresie klasyfikacji raka endometrium (według International Federation of Gynecology and Obstetrics [FIGO] z 2023 roku) z wyraźnym podkreśleniem znaczenia klasyfikacji molekularnej oraz w związku z publikacją najnowszych kompleksowych rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (PTGO) z 2023 roku na temat tego nowotworu gorąco zachęcam Państwa do lektury opracowania koncentrującego się na ocenie wpływu otyłości na diagnostykę i leczenie raka endometrium.

Wszystkich czytelników zachęcam do zapoznania się z opracowaniem na temat współczesnego miejsca ginekologii estetycznej, w którym przedstawiono zarówno wątpliwości lekarzy, jak i potrzeby pacjentek. Niezależnie od kontrowersji, jakie budzi ginekologia estetyczna, ciekawą częścią tego artykułu jest przegląd najczęściej wykonywanych zabiegów z zakresu ginekologii estetycznej.

Na obowiązkowy deser rekomenduję lekturę artykułu stanowiącego przypomnienie, czym są podmiot, przedmiot i zakres tajemnicy lekarskiej oraz jaka jest odpowiedzialność prawna za złamanie tej tajemnicy. Wszystko to podane w bardzo przystępny sposób w postaci opisu konkretnego przypadku. Godne polecenia wszystkim P.T. czytelnikom.

Pozostałe opracowania zawarte w niniejszym numerze „Ginekologii po Dyplomie” także zostały starannie wyselekcjonowane i są równie ciekawe, a więc raz jeszcze zachęcam Państwa do owocnej lektury naszego periodyku!

Do góry