Labioplastyka – potrzeba czy fanaberia?

lek. Joanna Bonarek-Sztaba

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie

WolaClinic w Warszawie

Adres do korespondencji:

lek. Joanna Bonarek-Sztaba

WolaClinic

ul. Jana Kazimierza 31B lok. U2, 01-248 Warszawa

e-mail: jsztaba@poczta.onet.pl

  • Ginekologia estetyczna – nowa prężnie rozwijająca się gałąź w dziedzinie ginekologii
  • Wątpliwości lekarzy a potrzeby pacjentek, czyli kontrowersje związane z chirurgią estetyczną kobiecych narządów płciowych
  • Przegląd najczęściej wykonywanych zabiegów z zakresu ginekologii estetycznej

Ginekologia estetyczna, zwana też chirurgią estetyczną kobiecych narządów płciowych, to nowa i prężnie rozwijająca się gałąź w dziedzinie ginekologii. Obejmuje zabiegi mające na celu zmianę nie tylko estetycznych, lecz także funkcjonalnych aspektów żeńskich narządów płciowych. Trudno jednoznacznie oddzielić względy czysto estetyczne od problemów medycznych, ponieważ w znacznym stopniu nakładają się one na siebie i wzajemnie przenikają.

Początkowe kontrowersje dotyczące ginekologii estetycznej oraz ataki na lekarzy wykonujących labioplastykę i inne zabiegi z zakresu medycyny estetycznej okolic intymnych niemal umilkły w miarę pojawiania się dowodów naukowych wskazujących na bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanych procedur oraz zgłaszane zadowolenie pacjentek z poprawy komfortu życia. Rosnące zapotrzebowanie na procedury z zakresu ginekologii estetycznej ze strony kobiet na całym świecie przyczyniło się do burzliwego rozwoju całej gamy zabiegów w obrębie pochwy i sromu.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dostępnych procedur, które wchodzą w zakres ginekologii estetycznej.

Ginekologia estetyczna

Wygląd kobiecych zewnętrznych narządów płciowych, czyli warg sromowych mniejszych, większych i kompleksu łechtaczkowego, cechuje się dużą różnorodnością. Nie obowiązują w tym przypadku żadne standardy estetyczne, nie ma też jednego właściwego wzorca w zakresie ich wymiarów czy kształtów.

Wygląd stref intymnych zmienia się z wiekiem, pod wpływem zmian masy ciała i hormonalnych oraz w wyniku przebytych ciąż, porodów, operacji czy urazów w obrębie sromu. Zmiany te nie są akceptowane przez część kobiet, więc poszukują one zabiegów przeciwdziałających oznakom starzenia tych okolic.

W 2007 roku American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) ostrzegało świat medyczny przed brakiem dowodów naukowych potwierdzających przydatność coraz popularniejszych zabiegów z zakresu ginekologii estetycznej w obrębie sromu. Krytyc...

Zabiegi FGM zostały zdefiniowane przez World Health Organization (WHO) jako procedury polegające na częściowym lub całkowitym usunięciu bądź innym uszkodzeniu zewnętrznych żeńskich narządów płciowych z powodów pozamedycznych.

Do góry