Spotkajmy się na darmowym kongresie medycznym on-line 'Virtual Medical Summit - Wytyczne Praktyki Internistycznej 2020' już 26-28 maja! Weź udział>

Zobacz kongres na medVOD

Zaproszenie:

Szanowni Państwo,

w dniach 12-13 maja 2017 roku  po raz kolejny organizujemy Kongres Akademii po Dyplomie Interna. Podobnie jak w poprzednich latach chcemy Państwu przedstawić najbardziej istotne zagadnienia z interny, tak aby w krótkim czasie i w przyjemny sposób uaktualnili Państwo swoją wiedzę. Zaprosiliśmy do wygłoszenia wykładów wybitnych ekspertów, którzy przedstawią Państwu, co się zmieniło w ostatnim czasie w diagnostyce i leczeniu najczęstszych chorób. W wielu przypadkach proces diagnostyczno-terapeutyczny zostanie Państwu przedstawiony w formie algorytmów postępowania. Posługiwanie się takimi algorytmami pomaga w unikaniu najczęstszych błędów. Wykładowcy omówią również sytuacje kliniczne, które sprawiają najwięcej trudności, takie jak oporne nadciśnienie tętnicze, zapalenie płuc niereagujące na antybiotyki czy krwawienie po lekach przeciwzakrzepowych.

Kongres będzie trwał 2 dni i zostanie podzielony na 8 sesji tematycznych, po cztery sesje każdego dnia. Mam nadzieję, że udział w tym Kongresie będzie miłą formą zapoznania się z aktualną wiedzą medyczną.

Z wyrazami głębokiego szacunku

prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski

 


Program:

I dzień, piątek

od 7:00

rejestracja uczestników

08:30-08:40

Otwarcie Kongresu

08:40-09:00

Lekarz w mediach społecznościowych, wykład inauguracyjny

- dr n. med., mgr ed. med. Janusz Janczukowicz

09:00- 10:15

SESJA 1  Nadciśnienie tętnicze

przewodniczący sesji - prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

09:00-09:20

Algorytm w leczeniu opornego nadciśnienia tętniczego

- prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz


09:20-09:40

Chory źle toleruje leki obniżające ciśnienie tętnicze - algorytm postępowania

- dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz

 

09:40-10:00

Algorytm leczenia przełomu nadciśnieniowego

- prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka

10:00-10:15

Dyskusja

10:15-10:40

Wykorzystanie pomiarów ciśnienia tętniczego poza gabinetem w optymalizacji terapii?

- dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, wykład sponsorowany firmy Servier Polska

10:40-11:05

Przerwa

11:05-13:00

SESJA 2 Endokrynologia, diabetologia i choroby metaboliczne

przewodnicząca sesji - dr hab. n. med. Aldona Kowalska

11:05-11:25

Algorytm leczenia cukrzycy typu 2 u chorego z upośledzoną czynnością wydalniczą nerek

- prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

11:25-11:45

Algorytm leczenia otyłości

- dr hab. inż. Dariusz Włodarek

11:45-12:05

Algorytm rozpoznawania i leczenia niedoczynności tarczycy

- dr n. med. Iwona Pałyga

12:05-12:25

Algorytm rozpoznawania i leczenia nadczynności tarczycy

- dr hab. n. med. Aldona Kowalska

12:25-12:45

Udział diagnostyki laboratoryjnej w rozpoznaniu lekarskim

- prof. nadzw. dr hab. n. med. Jakub Swadźba, wykład sponsorowany firmy Diagnostyka

12:45-13:00

Dyskusja

13:00-14:00

Przerwa obiadowa

14:00-15:15

SESJA 3 Pulmonologia

przewodniczący sesji - dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski

14:00-14:20

Płyn w jamie opłucnej - algorytm postępowania

- dr n. med. Magdalena Grabczak

14:20-14:40

Zapalenie płuc niereagujące na antybiotyki - algorytm diagnostyki i leczenia

- dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski

14:40-15:00

Powiększone węzły chłonne w śródpiersiu - algorytm diagnostyki

- dr hab. n. med. Marta Dąbrowska

15:00-15:15

Dyskusja

15:15-15:35

Jak leczyć kaszel palacza? - Algorytm decyzyjny

-  prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, wykład sponsorowany firmy Angelini Pharma Polska

15:35-15:55

Pacjent z ANN w codziennej praktyce lekarskiej

– dr n. med. Agnieszka Lipiec, wykład sponsorowany firmy Bayer

15:55-16:15

Przerwa 

16:15-17:50

SESJA 4 Nefrologia

przewodniczący sesji - prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór

16:15-16:35

Zakażenie układu moczowego - algorytm postępowania u osób starszych

- prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek

16:35-16:55

Algorytm postępowania w przewlekłej hiponatremii

- dr n. med. Krzysztof Wróblewski

16:55-17:15

Algorytm postępowania w przypadku białkomoczu

- prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór

17:15-17:35

Kamica nerkowa – algorytm postępowania

- prof. dr hab. n. med. Marek Sosnowski

17:35-17:50

Dyskusja

18:00-19:00

Kolacja


II dzień, sobota

09:00-10:55

SESJA 5  Kardiologia

przewodniczący sesji - prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

09:00-09:20

Algorytm leczenia zaburzeń lipidowych w prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia

- prof. nadzw. dr hab. n. med. Marlena Broncel


09:20-09:40

Algorytm postępowania w bradykardii

- prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

09:40-10:00

Utrwalone migotanie przedsionków – algorytm leczenia

- lek. Dariusz Zając

10:00-10:20

Zatorowość płucna – algorytm diagnostyki i leczenia

- dr hab. n. med. Olga Kruszelnicka-Kwiatkowska

10:20-10:40

Obturacyjny bezdech senny - problem pulmonologiczny i kardiologiczny - algorytm postępowania

- prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

10:40-10:55

Dyskusja

10:55-11:20

Nowy standard w profilaktyce grypy w sezonie 2017/2018

- prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, wykład sponsorowany firmy Sanofi Pasteur

11:20-11:40

Monakolina_ZANIM STATYNA. Kiedy? Dla Kogo? I Dlaczego?

– dr n. med. Marcin Barylski, grant edukacyjny firmy Mylan

11:40-12:00

Przerwa

12:00-13:35

SESJA 6 Gastroenterologia

przewodniczący sesji - prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski

12:00-12:20

Ostre zapalenie trzustki - algorytm postępowania

- prof. dr hab. n. med. Anita Gąsiorowska

12:20-12:40

Choroba refluksowa przełyku - algorytm postępowania

- prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski

12:40-13:00

Wirusowe zapalenie wątroby typu C – algorytm diagnostyki i leczenia

- prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb

13:00-13:20

Algorytm diagnostyki i leczenia choroby wrzodowej

- dr n. med. Krzysztof Kurek

13:20-13:35

Dyskusja

13:35-13:55

Leczenie dyspepsji czynnościowej w świetle Kryteriów Rzymskich IV

– prof. dr hab. n. med. Leszek Paradowski, wykład sponsorowany firmy Bayer

13:55-14:55

Przerwa obiadowa

14:55-16:30

SESJA 7 Reumatologia

przewodniczący sesji - prof. nadzw. dr hab. n. med. Mariusz Puszczewicz

14:55-15:15

Oznaczanie przeciwciał w chorobach reumatycznych – algorytm postępowania

- prof. nadzw. dr hab. n. med. Mariusz Puszczewicz

15:15-15:35

Objaw Raynauda - algorytm postępowania

- dr n. med. Bogna Grygiel-Górniak

15:35-15:55

Dna moczanowa – algorytm rozpoznania i leczenia

- prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

15:55-16:15

Ból wielomięśniowy - algorytm rozpoznawania i leczenia

- prof. dr hab. n. med. Marzena Olesińska

16:15-16:30

Dyskusja

16:30-16:50

 Przerwa

16:50-18:25

SESJA 8 Hematologia

przewodnicząca sesji - prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

16:50-17:10

Algorytm postępowania w pancytopenii

- prof. dr hab. n. med. Piotr Smolewski

17:10-17:30

Niedokrwistość normocytowa – algorytm diagnostyki i leczenia

- prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

17:30-17:50

Krwawienie po lekach przeciwzakrzepowych - algorytm postępowania

- prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak

17:50-18:10

Gorączka o nieznanej przyczynie

- dr n. med. Piotr Boguradzki


18:10-18:25

Dyskusja

18:25

Zakończenie KongresuOrganizator zastrzega sobie prawo zmian w programie Kongresu. Prosimy o sprawdzenie ostatecznej wersji programu na stronie na 2 dni przed rozpoczęciem Kongresu.
Kongresy są prowadzone w ramach kształcenia zawodowego wynikającego z przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Wykładowcy:

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi ; Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

• dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski; Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii• prof. dr hab. n. med. Adam Antczak
Uniwersytet Medyczny w Łodzi; I Katedra Chorób Wewnętrznych

• dr hab. n. med. Marta Dąbrowska
Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski;  Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

• dr hab. n. med. Aldona Kowalska
Świętokrzyskie Centrum Onkologii

• dr hab. inż. Dariusz Włodarek
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji; Katedra Dietetyki

• dr n. med. Iwona Pałyga
Świętokrzyskie Centrum Onkologii

• prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

• dr n. med., mgr ed. med. Janusz Janczukowicz
Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Centrum Edukacji Medycznej, Łódź

• prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie; Wydział Nauk Medycznych; Katedra Chorób Wewnętrznych

• prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Katedra Patofizjologii

• dr n. med. Krzysztof Wróblewski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi;  Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

• prof. dr hab. n. med. Marek Sosnowski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi ; III Katedra Chirurgii

• prof. nadzw. dr hab. n. med. Mariusz Pytkowski
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego


• prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim; Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych


• dr n. med. Anita Gąsiorowska
Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Katedra Gastroenterologii


• prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Lekarski w Katowicach; Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii


• dr n. med. Krzysztof Kurek
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku• prof. nadzw. dr hab. n. med. Mariusz Puszczewicz
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Lekarski I; Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

• dr n. med. Bogna Grygiel-Górniak
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Lekarski I; Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych


• prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym; Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

• prof. dr hab. n. med. Marzena Olesińska
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher• prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski; Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych


• prof. dr hab. n. med. Piotr Smolewski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi ; Katedra Hematologii


• prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego; Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantologii Szpiku


• prof. nadzw. dr hab. n. med. Marlena Broncel
Uniwersytet Medyczny w Łodzi ; Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii


• dr n. med. Magdalena Grabczak
Warszawski Uniwersytet Medyczny


• dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego


• prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach; Katedra i Klinika Kardiologii

• dr hab. n. med. Olga Kruszelnicka-Kwiatkowska
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

• prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka
Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum; Wydział Lekarski; Instytut Kardiologii

• dr n. med. Piotr Boguradzki
Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski; Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych

InformacjeHotele:

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w wymienionych niżej hotelach uczestnikom kongresów Akademii po Dyplomie przysługują zniżki na ceny pokoi. 

Hotele zastrzegają sobie prawo do zmiany oferowanych cen. Prosimy o sprawdzenie aktualnego  cennika  w hotelach.  

Kontakt

Skontaktuj się z nami.
Prosimy o wypełnienie wszystkich poniższych pól:

   Mt logo

   Wydawca:
   Medical Tribune Polska Sp. z o.o
   ul. Powązkowska 44C
   01-797 Warszawa

   +48 (22) 444 24 00

   Dział prenumeraty
   801 044 415
   +48 (22) 444 24 44

   Termin i miejsce:

   Termin:
   12-13 maja 2017 r.

   Miejsce:
   Sangate Airport Hotel (dawniej Gromada Warszawa Lotnisko)
   ul. 17 Stycznia 32, Warszawa

   Apd