Od redakcji

Wstęp

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2012; 11 (6): 1

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy!

Czerwiec to w tym roku miesiąc piłki nożnej. Bez względu na to, czy jesteśmy kibicami, czy nie, z tematyką piłkarską będziemy się spotykać we wszystkich mediach. Duży napływ kibiców i turystów do Polski w tym czasie sprawia, że nasze jednostki służby zdrowia muszą być szczególnie przygotowane do zapewnienia opieki zdrowotnej przybyłym gościom.
Mam nadzieję, że w tym ciekawym okresie znajdziecie Państwo czas, aby zapoznać się z artykułami zamieszczonymi w numerze 6 Kardiologii po Dyplomie. Zawiera on opracowania ciekawych tematów przydatnych każdemu lekarzowi w jego praktyce zawodowej.
Należą do nich hiponatremia oraz przełom nadciśnieniowy. W artykule dr. Michała Kacprzaka i dr hab. Marzenny Zielińskiej znajdziemy dokładny opis patofizjologii stanów hiponatremii o różnej etiologii oraz praktyczne wskazówki wyrównywania dyselektrolitemii. Sposób i tempo wyrównywania hiponatremii muszą być dostosowane do jej mechanizmu, czasu trwania, a zbyt szybkie wyrównywanie może spowodować groźne następstwa dla ośrodkowego układu nerwowego.
Kolejnym stanem zagrożenia jest przełom nadciśnieniowy. Jakie są jego przyczyny i jak w jego przypadku postępować, dowiecie się Państwo z artykułu dr Małgorzaty Stępień-Wolno i prof. Janiny Stępińskiej. Autorki wskazują na konieczność dostosowania rodzaju zastosowanych leków, stopnia i tempa obniżania ciśnienia do etiologii przełomu. Szczególnej rozwagi wymaga leczenie hipotensyjne w udarze mózgu - nie należy zbyt szybko obniżać ciśnienia, a docelową wartość uzależnić od występowania nadciśnienia w przeszłości.
Częstym problemem, z którym spotykamy się w pracy, to podjęcie decyzji o wszczepieniu kardiowertera-defibrylatora u chorego z niedokrwiennym uszkodzeniem mięśnia sercowego. Kiedy wszczepiać ICD u chorego ze wskazaniami do rewaskularyzacji wieńcowej - przed czy po rewaskularyzacji? Jak postąpić w prewencji pierwotnej, a jak w prewencji wtórnej nagłego zgonu? - o tym traktuje artykuł autorów ze Szczecina, dr. Radosława Kiedrowicza i dr. hab. Jarosława Kaźmierczaka.
W dziale Choroby naczyń znajdziemy artykuł z ośrodka krakowskiego, dr hab. Anny Kabłak-Ziembickiej i wsp. o diagnostyce obrazowej i zasadach postępowania z pacjentami z chorobą wieńcową współistniejącą ze zwężeniem tętnic szyjnych lub nerkowych. Problem ten występuje dość często u pacjentów ze wskazaniami do chirurgicznej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych. Jak postąpić z chorym ze zwężeniem tętnicy szyjnej - najpierw wykonać CABG, a później zabieg na tętnicy szyjnej czy odwrotnie? A może zabieg jednoczasowy? Zastosować zabieg przezskórny czy metodę chirurgiczną? Ośrodek autorów ma duże doświadczenie w przezskórnych zabiegach tętnic obwodowych i zabiegach hybrydowych. Dalsza część artykułu poświęcona jest diagnostyce nadciśnienia naczyniowo-nerkowego i angioplastyce tętnic nerkowych z uwzględnieniem odległych wyników leczenia.
Polecam również dwa artykuły w dziale Kardiologia interdyscyplinarna: klasyfikację chorób reumatycznych (dr Lidia Ostanek, prof. Edyta Płońska-Gościniak) oraz artykuł dr. Wojciecha Płazaka i wsp. o progresji miażdżycy w chorobach tkanki łącznej, opisanej na przykładzie układowego tocznia rumieniowatego.
Rokowanie w zabiegach pozasercowych zależy m.in. od stopnia obciążenia kardiologicznego, ale też od odpowiedniego przygotowania chorego do zabiegu. Dość często spotykana praktyka kierowania do koronarografii chorych planowanych do zabiegu pozasercowego powinna być zweryfikowana zgodnie z obowiązującymi standardami. Wiemy, że rutynowa rewaskularyzacja wieńcowa przed operacją pozasercową nie poprawia rokowania, a jej przeprowadzenie prowadzi często do przełożenia niezbędnego zabiegu. Artykuł dr Agnieszki Wsół i dr. hab. Wojciecha Braksatora prowadzi nas zgodnie ze standardami szlakiem niezbędnej diagnostyki i zasad decyzyjnych u chorego, którego skierował do nas chirurg dla określenia ryzyka i kwalifikacji kardiologicznej do operacji pozasercowej.
Echoporada zainteresuje nas ciekawym przypadkiem chorego z sercem jednokomorowym, a w dział diagnostyki TK, MR niezwykle zajmującym przypadkiem pierścienia naczyniowego u chorej z neurologiczną symptomatologią. Pragnę w tym miejscu zaznaczyć, że w artykule "Ostre zespoły aortalne" w numerze 5 Kardiologii po Dyplomie autorką rycin 4A i 6 jest dr Magdalena Zagrodzka, co nie zostało zaznaczone w podpisie pod rycinami.
W Doniesieniach ostatniego miesiąca przeczytamy m.in. o nieuzasadnionych obawach i rzadkim stosowaniu terapii trombolitycznej w ostrej zatorowości płucnej wysokiego ryzyka, o wynikach 2-letnich i 3-letnich obserwacji po zabiegu TAVI oraz o możliwościach wyboru leku przeciwpłytkowego za pomocą przyłóżkowego testu genetycznego.
Życzę dobrej lektury i miłych emocji w czasie meczów polskiej reprezentacji na Euro 2012.

Do góry