Spis treści

05/2012
Od redakcji
  • Wstęp Dostęp Otwarty

    Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Nadciśnienie tętnicze
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Strukturalne choroby serca i kardiomiopatie
  • Ostre zespoły aortalne

    Andrzej Kułach, Mariusz Skowerski, Magdalena Mizia, Marek Jasiński, Tomasz Urbanek, Zbigniew Gąsior

Choroby osierdzia
Kardiologia interdyscyplinarna
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka tk, mr