Spis treści

05/2012
Od redakcji
Nadciśnienie tętnicze
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Strukturalne choroby serca i kardiomiopatie
Choroby osierdzia
Kardiologia interdyscyplinarna
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka tk, mr