Kardiologia inwazyjna

Wprowadzenie - Kardiologia inwazyjna

Janusz Kochman

Kierownik Pracowni Kardiologii Inwazyjnej, I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kardiologia po Dyplomie 2011;10 (12): 72

W bieżącym numerze zapraszam do przeczytania artykułu, w którym opisano przypadek chorego ze świeżym zawałem serca, u którego stwierdzono obecność pojedynczej tętnicy wieńcowej. Nie poruszaliśmy jeszcze na łamach Kardiologii po Dyplomie problemu wrodzonej anomalii tętnic wieńcowych, szczególnie w kontekście ostrego zespołu wieńcowego. Jest to jednocześnie ostatni artykuł w dziale poświęconym kardiologii inwazyjnej, który miałem zaszczyt prowadzić przez ostatnie kilka lat i w którym – razem z zespołem Pracowni Kardiologii Inwazyjnej – przedstawialiśmy interesujące przypadki kliniczne i omawialiśmy najważniejsze zagadnienia dotyczące nowych metod leczenia, technik zabiegowych oraz aktualnych wytycznych europejskich i amerykańskich towarzystw kardiologicznych. Mam jednak nadzieję, że nie jest to definitywne rozstanie i że będziemy – zapewne już w nieco zmienionej formie – kontynuować naszą działalność edukacyjną.

Z serdecznym podziękowaniem za dotychczasową współpracę

Do góry