Kardiologia po Dyplomie Nr 12 (grudzień) / 2011

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

12/2011
Stany nagŁe w kardiologii
Od redakcji
Kardiologiczna opieka ambulatoryjna
Diagnostyka obrazowa
Testy wysiłkowe w kardiologii
Echokardiografia od podstaw
Kardiologia inwazyjna
Diagnostyka obrazowa
Stany nagŁe w kardiologii
Testy wysiłkowe w kardiologii
Echokardiografia od podstaw
Echokardiografia od podstaw
Ekg
Kardiologia inwazyjna
ArtykuŁ specjalny
Echokardiografia od podstaw