Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw. 
Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoporada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (2): 63-64

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,

Współistnienie wad serca sprawia czasami większy problem diagnostyczny niż ocena izolowanej nieprawidłowości. Trudność dotyczy zwłaszcza sytuacji, w której powikłaniem wady jest nadciśnienie płucne. W bieżącej Echoporadzie przedstawiono przypadek skojarzenia wady wrodzonej przeciekowej z nieprawidłowością zastawkową nabytą w życiu chorej. Każdy z tych elementów z osobna może prowadzić do nadciśnienia płucnego i zwiększenia oporu płucnego. Decyzję o leczeniu interwencyjnym czy operacyjnym należy w takiej sytuacji podejmować rozważnie, oceniając wpływ każdego z elementów. Echokardiografia, chociaż nie jest badaniem wiarygodnym w określaniu oporu płucnego, odgrywa w diagnostyce nadciśnienia płucnego ważną rolę. Pacjent opisany w Echoszaradzie jest znacznie młodszy i rozpoznano u niego rzadką wrodzoną wadę serca. Mężczyzna czuje się dobrze, chociaż część prezentowanych wyników może wskazywać na istotny problem hemodynamiczny. Proszę spróbować odgadnąć przedstawione na obrazach patologie.

Życzę ciekawej lektury!

Mirosław Kowalski

Dane kliniczne:

Pacjentka, l. 63, ze złożoną wadą serca została przyjęta w celu ustalenia wskazań do leczenia interwencyjnego/operacyjnego. Wiele lat temu rozpoznano u chorej ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, jednak nie podjęto wówczas decyzji o leczeniu zab...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pytanie:

Do jakiej operacji chora została zakwalifikowana? Co z przedstawionych nieprawidłowości wydaje się największym problemem?

Odpowiedź:

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jest mały (ryc. 1) i nie stanowi, jako wada izolowana, wskazania do leczenia interwencyjnego. Potwierdzeniem niewielkiego znaczenia hemodynamicznego wady [...]
Do góry