Diagnostyka tk, mr

Redaktor działu: dr n. med. Magdalena Zagrodzka Euromedic Diagnostics Polska

Przegląd wskazań do wykonania badania serca metodą rezonansu magnetycznego – część 1

Magdalena Zagrodzka, Jacek Brzeziński

Euromedic Mazowieckie Centrum Medyczne, Warszawa

Adres do korespondencji: m.zagrodzka@gmail.com

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (2): 56-62

„Czasem łatwiej postawić chorego na nogi, niż postawić diagnozę”

Tadeusz Gicgier

Wprowadzenie

Inspiracją do stworzenia repetytorium z wskazań do wykonania badania serca metodą rezonansu magnetycznego (cMR) były rozmowy z koleżankami i kolegami kierującymi pacjentów na ten rodzaj badań do pracowni MR. W roku 2009 ukazał się w Kardiologii po Dyplomie cykl artykułów naszego autorstwa pt. „MR serca dla opornych”, zawierający podstawowe informacje dotyczące techniki badania, wskazań i ograniczeń metody. Tamtejszy trzyodcinkowy tekst w dużej mierze oparty był na wytycznych AHA/ACC oraz konsensusie ekspertów z roku 2008 – nadal w większości aktualnych [1]. Wynika to z faktu, że jest to metoda, która ma swoje lata i okres dynamicznego rozwoju zastosowań klinicznych chyba ma już za sobą oraz z ograniczeń stwarzanych przez fizykę rezonansu magnetycznego. Ponieważ liczba zainstalowanych aparatów MR od tamtego czasu znacząco wzrosła, rośnie też liczba zainteresowanych metodą cMR kardiologów oraz lekarzy innych specjalności (m.in. onkologów, pulmonologów, reumatologów, lekarzy chorób zakaźnych lub wewnętrznych). Ocena serca w MR zarówno parametrów funkcji mięśnia, jak i zmian w mięśniu sercowym pod wpływem stosowanej chemioterapii, w przebiegu chorób reumatycznych czy ogólnoustrojowych, gdy inne metody diagnostyczne nie dają jednoznacznej odpowiedzi, jest dużym wsparciem dla klinicystów. Stąd pomysł, aby nie powtarzając tekstu z 2009 roku (nadal aktualnego) przedstawić Państwu zestaw wskazań w formie repetytorium w oparciu o konsensus ekspertów z roku 2010 [2] oraz o wytyczne ESC z 2012 [3] i 2013 roku [4].

Najczęstsze wskazania do badania MR serca

Niewydolność serca

Rezonans magnetyczny w ocenie wydolności mięśnia sercowego wykorzystywany jest do oszacowania wymiarów, morfologii oraz czynności prawej i lewej komory według parametrów podanych w tabeli 1. Jest wsparciem w różnicowaniu niedokrwiennego i inneg...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Najczęstsze wskazania do badania MR serca

<<>> <<>>Rezonans magnetyczny w ocenie wydolności mięśnia sercowego wykorzystywany jest do oszacowania wymiarów, morfologii oraz czynności prawej i lewej [...]
Do góry