Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw.
Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoporada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (5): 53-54

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,

Sytuacja kliniczna przedstawiona w bieżącej Echoporadzie charakteryzuje się niekorzystnym rokowaniem. Trudno jest zazwyczaj określić czynniki prowadzące do rozstrzeni jamy lewej komory i ciężkiej dysfunkcji jej mięśnia. Zmiany geometrii, jakie dokonują się w jamie komory nie tylko nie łagodzą objawów choroby, ale wręcz je nasilają. Taki bowiem charakter ma pojawiająca się i prawdopodobnie nasilająca z czasem wtórna niedomykalność mitralna. Badanie echokardiograficzne, nawet przezklatkowe, dobrze dokumentuje ten proces. Od nas – echokardiografistów – oczekuje się wtedy wiarygodnego określenia funkcji komory, istotności fali zwrotnej mitralnej, wartości ciśnienia w tętnicy płucnej. Na wybór metody terapii ma wpływ wiele czynników. O niektórych z nich wspomniałem w tekście. W Echoszaradzie natomiast przedstawiam badanie u kobiety operowanej wiele lat wcześniej z powodu ubytku przegrody międzyprzedsionkowej typu zatoki żylnej. Pojawiły się u niej jednak nowe nieprawidłowości. Jakie? Proszę odgadnąć zamieszczone na rycinach patologie.

Życzę ciekawej lektury!

Mirosław Kowalski

Dane kliniczne:

Pacjent, l. 74, został przyjęty do kliniki w celu oceny stanu układu krążenia i wskazań do ewentualnego leczenia interwencyjnego. U chorego stwierdzano utrwalone migotanie przedsionków oraz niewydolność serca, ale nie ustalono przyczyny obu tych n...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pytanie:

Jaką chorobę należy rozpoznać? Do jakiego zabiegu pacjent mógłby się kwalifikować?

Odpowiedź:

Istotne powiększenie jamy lewej komory (ryc. 1, 2) z upośledzeniem funkcji skurczowej mięśnia mogą wskazywać na kardiomiopatię rozstrzeniową. Cechą tej choroby jest [...]
Do góry