Kardiologia po Dyplomie Nr 05 (maj) / 2014

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2014
Od redakcji
Niewydolność serca
Nadciśnienie tętnicze
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Strukturalne choroby serca i kardiomiopatie
Przypadki ekg
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka tk, mr
Doniesienia ostatniego miesiąca