Spis treści

05/2014
Od redakcji
Niewydolność serca
Nadciśnienie tętnicze
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Strukturalne choroby serca i kardiomiopatie
Przypadki ekg
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka tk, mr
Doniesienia ostatniego miesiąca