Przypadki ekg

Przerosty prawej i lewej komory

dr hab. n. med. Krzysztof Szydło

I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Krzysztof Szydło, I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice; e-mail: kszydlo1964@gmail.com

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Kilka miesięcy temu zajmowaliśmy się patologiami załamka P pod kątem cech przerostu i/lub rozstrzeni przedsionków. Tym razem popatrzmy na te cechy zapisu EKG, które mogą świadczyć o przeroście prawej lub lewej komory. Temat, jak świetnie Państwo wiedzą, jest bardzo obszerny, ale ważny, problem pojawia się bowiem często w życiu codziennym, no i tym egzaminacyjnym również. Zagadnienie jest o tyle trudne, że po pierwsze mamy ogromną liczbę opisanych i używanych kryteriów przerostu, a po drugie – większość z nich ma bardzo niską czułość i stwierdzenie obecności cech przerostu w zapisie EKG wcale nie przesądza o rozpoznaniu. To bardzo ważne: nie należy bezkrytycznie ustalać rozpoznania na podstawie stwierdzenia obecności jednej czy nawet więcej cech przerostu prawej lub lewej komory, zapis EKG jest tylko jednym z pomocnych badań, ważne są obraz kliniczny pacjenta oraz wyniki badań obrazowych!

Należy pamiętać, że proces przerostu mięśniówki może przebiegać w bardzo różny sposób – może to być przerost uogólniony lub lokalny, umiejscowiony, może przebiegać dośrodkowo lub odśrodkowo. Ponadto wiele zależy od rodzaju przeciążenia danej jamy ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przerost prawej komory

U chorych z przerostem prawej komory serca (RVH – right ventricle hypertrophy) niewielkiego stopnia możemy spotkać prawidłowy obraz zapisu EKG. W [...]

Przerost lewej komory

Przerost lewej komory serca (LVH – left ventricle hypertrophy) spotykany jest w wielu schorzeniach organicznych serca. Stanowi podstawowe kryterium diagnostyczne w [...]
Do góry