Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Redaktor Naczelny

Small g%c4%85sior zbigniew 4 opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

Tematem przedświątecznego numeru „Kardiologii po Dyplomie” jest sarkoidoza serca, ziarniniakowe schorzenie o podłożu immunologicznym, które niekiedy zajmuje mięsień sercowy. Autorki artykułu (dr Hanna Jankowska i wsp. z UM w Gdańsku i Białymstoku) przedstawiają trudności diagnostyczne na przykładzie chorego z sarkoidozą serca, omawiają również zasady postępowania w postaci płucnej i pozapłucnej tej choroby. Artykuł jest ilustrowany mającymi dużą wartość dydaktyczną obrazami badań rezonansu magnetycznego oraz odkształcania mięśnia sercowego w badaniu echokardiograficznym.

Prace na temat terapii przeciwkrzepliwej i przeciwpłytkowej często goszczą na łamach pisma. Tym razem po ogłoszeniu wyników nowych badań klinicznych PIONEER AF-PCI oraz RE-DUAL PCI dr hab. Artur Dziewierz z Krakowa przedstawia zasady strategii leczenia przeciwkrzepliwego u chorych z migotaniem przedsionków po interwencji przezskórnej. To zawsze bardzo aktualny i ważny temat.

Obowiązkowo polecam zapoznanie się z czwartą uniwersalną definicją zawału serca ogłoszoną na kongresie ESC w Monachium w tym roku (autorzy lek. Katarzyna Matyjas i wsp. z UM w Łodzi).

Zawsze trudnym tematem w podejmowaniu decyzji jest choroba pnia lewej tętnicy wieńcowej. Wprawdzie aktualne rekomendacje ESC znacznie ułatwiają wybór sposobu rewaskularyzacji, nowe wyniki opublikowanych badań NOBLE i EXCEL być może wpłyną w przyszłości na modyfikacje obowiązujących zaleceń. O tym można przeczytać w artykule dr. Jacka Sawickiego i prof. Marka Kucha z Warszawy.

Bardzo aktualny temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zachorowalność na choroby układu krążenia, z danymi epidemiologicznymi i mechanizmami patofizjologicznymi oddziaływania zanieczyszczeń, przedstawiono w artykule dr hab. Agnieszki Olszaneckiej i prof. Danuty Czarneckiej z Krakowa.

Na kanwie nowych wytycznych ESC dr Roman Piotrowski i prof. Piotr Kułakowski przedstawiają wskazania do elektroterapii w leczeniu omdleń odruchowych. Prezentują także nową metodę kardioneuroablacji wspomnianą w tegorocznych wytycznych.

Rejestracja holterowska stanowi obecnie rutynowe badanie u chorych z ostrym udarem niedokrwiennym przy braku udokumentowanego epizodu migotania przedsionków. O tym przeczytamy w artykule dr. hab. Krzysztofa Szydło i lek. Urszuli Uchwat z Katowic.

W cyklu „Stan przedegzaminacyjny” przedstawiamy temat IZW w opracowaniu lek. Michała Kowary i dr. hab. Marcina Grabowskiego z Warszawy.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia życzę wszystkim Czytelnikom radosnych Świąt, dobrego wypoczynku oraz pomyślnego Nowego 2019 Roku.

Do góry