Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Redaktor Naczelny „Kardiologii po Dyplomie″

Small g%c4%85sior zbigniew 4 opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Szanowni Państwo!

Po zapoznaniu się z wyznaczonymi do tego numeru opracowaniami postanowiłem wybrać na temat numeru pytanie: „Rekonstrukcja czy proteza zastawki?”. To pytanie, pojawiające się przy podejmowaniu decyzji o zabiegu u chorego z niedomykalnością zastawki mitralnej, stawiają dr hab. Lech Paluszkiewicz z Ruhr University of Bochum w Bad Oeynhausen oraz prof. Beata Begier-Krasińska z UM w Poznaniu. Coraz większe możliwości kardiochirurgii naprawczej w wadzie mitralnej wraz z dużym doświadczeniem zespołów operujących utrwaliły w nas przekonanie, wzmacniane rekomendacjami ESC, że najpierw należy rozważyć naprawienie defektu zastawki, a dopiero gdy nie jest to możliwe, dokonać wszczepienia sztucznej zastawki (protezy mechanicznej lub biologicznej). W kolejnych badaniach wykazano, że niekiedy lepsza jest wymiana zastawki niż niezupełna korekta defektu. Oczywiście dylemat jest złożony, ponieważ inne postępowanie jest w pierwotnej degeneracyjnej niedomykalności, w której rekomenduje się naprawę, a nieco więcej wątpliwości sprawiają inne typy etiologiczne niedomykalności pierwotnej czy też niedomykalności wtórnej w przebiegu choroby wieńcowej lub kardiomiopatii rozstrzeniowej. Decyzję o wyborze metody zabiegu podejmuje oczywiście kardiochirurg, ale rolą kardiologa jest dokładne przedstawienie zmian strukturalnych, uwarunkowań czynnościowych, stopnia niedomykalności oraz innych klinicznych czynników, które pomogą zdecydować o optymalnym rozwiązaniu dla chorego.

Zachęcam również do przeczytania artykułów o zasadach oceny niedomykalności zastawki aortalnej w badaniu TTE w ramach cyklu „Tajniki echokardiografii” (dr Dorota Kustrzycka-Kratochwil z Wrocławia), o zasadach diagnostyki i terapii u chorego z wadą nabytą serca współistniejącą z chorobą wieńcową (lek. Małgorzata Kowalczyk, prof. Mirosław Kowalski z IK w Aninie) oraz o zasadach postępowania w nadciśnieniu tętniczym wg wytycznych ESC z 2018 roku (dr hab. Agnieszka Olszanecka i prof. Danuta Czarnecka z Uniwersytetu Jagiellońskiego). Warte przeczytania są również dwa artykuły poświęcone naczyniom obwodowym (lek. Michał Kowara, prof. Marcin Grabowski z WUM oraz płk prof. Mirosław Dziekiewicz z WIM) oraz omówienie ciekawego przypadku klinicznego, kącik EKG, a także porady prawnika.

Życzę miłego spędzenia czasu z naszym czasopismem.

Do góry