Przypadki ekg

Zasady opisu elektrokardiogramu – mój punkt widzenia. Część 5

dr hab. n. med. Krzysztof Szydło

I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Krzysztof Szydło

I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,

I Oddział Kardiologii SPSK nr 7

ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice

e-mail: kszydlo1964@gmail.com

  • Artykuł stanowi 5 odsłonę autorskiego podejścia do kwestii oceny zapisu elektrokardiogramu, mającej ograniczyć do minimum ryzyko pominięcia czegoś istotnego lub popełnienia prostego błędu


Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Czwarta część naszego cyklu była poświęcona problemowi, który został opisany jako punkt 7, czyli:

7. Patrzę na zapis EKG i widzę, że zespoły QRS są „szerokie”

Przedstawiłem, a właściwie zacytowałem kryteria niezbędne do rozpoznania poszczególnych zaburzeń przewodzenia śródkomorowego. Chciałbym jednak przypomnieć, ponieważ uważam to za bardzo ważne, że zaburzenie przewodzenia w obrębie prawej lub lewej odnogi może oczywiście stanowić chorobę per se, najczęściej jednak występuje u osób, u których stwierdzamy inne schorzenia serca lub zażywających leki mogące wpływać na przewodzenie. Zawsze o tym pamiętajmy, ponieważ obraz, jaki widzimy w zapisie EKG, może nieznacznie odbiegać od tego „idealnego” wzorca. Dlatego jeszcze raz, do znudzenia, przypomnienie obowiązujących powszechnie (zaraz będzie mowa, skąd to słowo) kryteriów. Pamiętajmy – wszystkie muszą być spełnione.

Kryteria rozpoznania bloku prawej odnogi pęczka Hisa (RBBB – right bundle branch block) (wszystkie muszą być spełnione):

  • obecność zespołów QRS o czasie trwania ≥120 ms
  • załamek S szerszy od załamka R i/lub o czasie trwania >40 ms w odprowadzeniach I oraz V6
  • ujemno-dodatnie załamki T – zmiany obecne w odprowadzeniach V1 i V2 oraz ewentualnie V3, obecność zespołów QRS o typie morfologii rsr’, rsR’, rSR’ (r’ lub R’ o dłuższym czasie trwania niż r) lub obecność szerokiego, często zazębionego załamka R w odprowadzeniach V1 i/lub V2
  • czas do szczytu załamka R w odprowadzeniu V1 >50 ms
  • obecność wtórnych zmian ST-T: skośne w dół obniżenie odcinka ST i ujemne lub ujemno-dodatnie załamki T – zmiany obecne w odprowadzeniach V1 i V2 oraz ewentualnie V3.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie rycin

Rycina 1. Fala f migotania przedsionków jest niewidoczna, jednak brak załamków P i całkowita niemiarowość w pełni uzasadniają to rozpoznanie. Dość [...]

Do góry