Przypadki ekg

Ciekawe zapisy – nowe trudności, część kolejna

dr hab. n. med. Krzysztof Szydło

I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Krzysztof Szydło

I Katedra i Klinika Kardiologii

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

I Oddział Kardiologii SPSK nr 7

ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice

e-mail: kszydlo1964@gmail.com

© 2021 Medical Tribune Polska Sp. z o.o.

  • Ciąg dalszy ciekawych, trudnych zapisów, z którymi można mieć kłopot np. na egzaminie
  • Ponownie zwracamy uwagę na wszystko – również na sprawy podstawowe oraz definicje


Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Kolejne artykuły z cyklu poświęconego elektrokardiografii dotyczyły często konkretnych zaburzeń rytmu serca, zaburzeń przewodzenia, opierały się na definicjach. Te ostatnie są ważne, warto je omawiać przy okazji naszych spotkań, jednak są dostępne w każdym podręczniku z zakresu elektrokardiografii, dlatego uważam, że nie mogą dominować. Bardzo istotne są według mnie konkretne przypadki, które – jak już wielokrotnie mogliśmy się przekonać – przysparzają różnych mniejszych i większych trudności. W poprzednim artykule pisałem, że opis EKG jest sztuką, ponieważ wymaga nie tylko wiedzy i znajomości definicji, lecz także doświadczenia i umiejętności logicznego myślenia. Nieśmiało dodam, że wymaga również trochę sprytu, oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego słowa. W przykładach, które dzisiaj prezentuję, trzeba korzystać ze wszystkiego. W jednym przypadku znajdą Państwo dane kliniczne, w pozostałych jedynie sam zapis (ryciny 1-3, 7 i 8 – w tych przypadkach ważny będzie poprawny opis, a nie znajomość historii choroby pacjenta – czyli takie typowe EKG „egzaminacyjne”). Jak często się zdarzało, wyjaśnienia dotyczące zapisów umieszczam na końcu artykułu. Życzę dobrej lektury, bo w końcu chodzi nam nie tylko o wiedzę, ale też trochę zabawy i emocji.
Przypadek kliniczny

Pacjentka 39-letnia z opisywaną polimorficzną arytmią komorową, pojedynczą i złożoną (pary, wstawki nieutrwalonych częstoskurczów komorowych [nsVT – non-sustained ventricular tachycardia]), przyjęta w celu wykonania badania elektrofizjologiczne...Wykonano badanie elektrofizjologiczne: wyjściowo liczna pojedyncza ekstrasystolia komorowa o różnych morfologiach – dominująca: prawogram + obraz bloku lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB – left bundle branch block; również pary oraz nsVT). Wykonano ma...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis rycin

Rycina 1. Pojedyncze pobudzenia zatokowe. Po każdym z nich wstawka częstoskurczu przedsionkowego kolejno 3, 3, 8, 4 i 8 QRS o [...]

Do góry