Przypadki ekg

Badanie holterowskie trzykanałowe – o czym warto pamiętać...

dr hab. n. med. Krzysztof Szydło, prof. SUM1
Małgorzata Grabarczyk2

1I Katedra i Klinika Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Krzysztof Szydło, prof. SUM

I Katedra i Klinika Kardiologii

Wydziału Nauk Medycznych

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

I Oddział Kardiologii SPSK nr 7

ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice

e-mail: kszydlo1964@gmail.com

  • Badanie holterowskie – druga po standardowym EKG powszechnie stosowana metoda diagnostyki zaburzeń rytmu serca
  • Wskazania, zalety i problemy związane z rejestracją 24-godzinną


Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

We wcześniejszych artykułach wielokrotnie pojawiały się zapisy pochodzące z 3-kanałowych rejestracji EKG metodą Holtera. Zapis elektrokardiogramu tą metodą jest ważnym narzędziem diagnostycznym u chorych, u których podejrzewamy występowanie zaburzeń rytmu serca, a także u tych, u których chcemy dowiedzieć się czegoś więcej o arytmiach wcześniej zarejestrowanych w standardowym EKG – liczba w ciągu całej doby, rozkład dobowy obserwowanych zaburzeń rytmu serca i wiele innych. Oczywiście najważniejszym zadaniem monitorowania jest wykazanie zależności (lub jej braku) między objawami klinicznymi zgłaszanymi przez pacjenta i występującymi w tym czasie zaburzeniami rytmu lub zmianami krzywej EKG. Szczegółowe wskazania do wykonania tego badania są dobrze znane, zostały dokładnie opisane w zaleceniach przygotowanych przez Asocjację Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (w okresie przygotowywania dokumentu – jeszcze Sekcję)1. Popatrzymy jednak na te zalecenia, pozwolimy sobie również na kilka komentarzy.

Do góry