Stan przedegzaminacyjny

Aktywność sportowa w świetle wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (część 3)

dr n. med.Michał Kowara1,2
dr hab. n. med. Renata Główczyńska1
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski1

1I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

I Katedra i Klinika Kardiologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa

e-mail: marcin.grabowski@wum.edu.pl

  • Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego jako cenna pomoc w podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do aktywności fizycznej oraz określeniu dopuszczalnej intensywności ćwiczeń
  • Najważniejsze zalecenia dotyczące aktywności sportowej u pacjentów z wadami zastawkowymi i chorobami aorty

Ogólne założenia zaleceń z zakresu kardiologii sportowej u chorych kardiologicznych

W poprzedniej części cyklu poświęconego aktywności sportowej w świetle najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC – European Society of Cardiology) z 2020 r. skoncentrowano się na zaleceniach dotyczących choroby wieńcowej i przewlekłej niewydolności serca. W bieżącej, trzeciej części, zostaną zaprezentowane najważniejsze zalecenia dotyczące aktywności sportowej u pacjentów z wadami zastawkowymi oraz chorobami aorty1. W tabeli 1 przypominamy podział wysiłków fizycznych pod względem intensywności wraz z przykładami aktywności sportowych przyporządkowanych do danej grupy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ogólne założenia zaleceń z zakresu kardiologii sportowej u chorych kardiologicznych

W poprzedniej części cyklu poświęconego aktywności sportowej w świetle najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC – European Society of Cardiology) z [...]

Zalecenia dla pacjentów z wadami zastawkowymi

Nabyte wady zastawkowe serca to najczęściej zwężenie i niedomykalność zastawki mitralnej oraz zastawki aortalnej. Zasadniczo istotne ryzyko niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych, a [...]

Zalecenia dla pacjentów z chorobą aorty

Aktywność fizyczna u chorych z tętniakowatym poszerzeniem aorty jest wręcz zalecana (podobnie jak w populacji ogólnej), chociaż intensywne wysiłki fizyczne o [...]

Podsumowanie

Zaprezentowane najważniejsze zalecenia dotyczące aktywności fizycznej u chorych z wadami zastawkowymi oraz patologiami aorty, oparte na wytycznych ESC, są niezwykle cenną [...]

Do góry