Przypadki ekg

Migotanie przedsionków – temat zawsze aktualny

dr hab. n. med. Krzysztof Szydło, prof. SUM

I Katedra i Klinika Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Krzysztof Szydło, prof. SUM

I Katedra i Klinika Kardiologii

Wydziału Nauk Medycznych

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

I Oddział Kardiologii SPSK nr 7

ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice

e-mail: kszydlo1964@gmail.com

  • Rozpoznanie migotania przedsionków – czy zawsze łatwe
  • Różne postacie tej arytmii
  • Trochę o udarze niedokrwiennym mózgu – co kardiolog wiedzieć powinien
  • Przykłady elektrokardiogramów

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Tytuł artykułu nie zdziwi na pewno stałych Czytelników. Wielokrotnie zajmowaliśmy się tym tematem, czyli migotaniem przedsionków (AF – atrial fibrillation). Arytmia tak powszechnie występująca w populacji ludzkiej wiąże się z dużym ryzykiem udaru niedokrwiennego mózgu. Ryzyko to zależy od wielu czynników i w zależności od ich obecności przyjmuje się, że jest ono od 2 do 7 razy większe niż w populacji ogólnej, w której nie stwierdza się AF.

Sprawa nie jest jednak taka prosta. Zacznijmy od samej definicji udaru. Udar mózgu jest klasycznie definiowany jako deficyt neurologiczny spowodowany ostrym ogniskowym niedokrwieniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN) przez przyczynę naczyniową, w tym najbardziej nas interesujący zawał niedokrwienny mózgu, ale oczywiście należy pamiętać o możliwości krwotoku śródmózgowego i krwotoku podpajęczynówkowego. Przyjmuje się, że na świecie z powodu udaru mózgu umiera co 6 sekund jeden człowiek, a rocznie ponad 5 milionów. Udar mózgu stanowi drugą przyczynę zgonów i najczęstszą przyczynę trwałego inwalidztwa u osób powyżej 40 r.ż.!

Klasyfikacja patofizjologiczna udaru niedokrwiennego mózgu jest dość skomplikowana. Rozróżniamy kilka przyczyn jego wystąpienia:

  • udar z powodu miażdżycy dużych naczyń tętniczych (18-25% przypadków)
  • udar związany z zatorowością pochodzenia sercowego (kardioemboliczny/kardiogenny) (20-28% przypadków)
  • udar z powodu zamknięcia małych naczyń (12-25% przypadków)
  • udar o innej, określonej etiologii (4-5% przypadków)
  • udar o nieokreślonej etiologii (25-39% przypadków)
  • udar spowodowany więcej niż jedną możliwą przyczyną.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przypadek 1

Kobieta, lat 55. W wywiadzie nadciśnienie tętnicze I stopnia. Poza tym okresowe uczucie kołatania serca, bez zasłabnięć. Wywiad rodzinny – matka [...]

Przypadek 2

Mężczyzna, lat 76. Istotne dane kliniczne: pacjent pod stałą obserwacją chirurgiczną z powodu tętniaka aorty brzusznej (wymiar w badaniu USG 44-46 [...]

Do góry