Stan przedegzaminacyjny

Problem nadciśnienia płucnego – charakterystyka ogólna i diagnostyka

dr n. med. Michał Kowara1,2

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski1

1I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
2Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

I Katedra i Klinika Kardiologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa

e-mail: marcin.grabowski@wum.edu.pl

  • Częstość występowania i objawy kliniczne nadciśnienia płucnego
  • Klasyfikacja z uwzględnieniem czynników etiologicznych
  • Zasady postępowania diagnostycznego

Nadciśnienie płucne (PH – pulmonary hypertension) to stan patologiczny charakteryzujący się zwiększonym średnim ciśnieniem w tętnicy płucnej (mPAP – mean pulmonary arterial pressure >20 mmHg)1. Podwyższone ciśnienie w tętnicy płucnej determinują różnorodne procesy patofizjologiczne – zależnie od ich charakteru możliwy jest podział PH na pięć głównych grup. Już na wstępie należy zaznaczyć, że objawy PH są niespecyficzne, a powszechnie dostępna diagnostyka echokardiograficzna pozwala jedynie na określenie prawdopodobieństwa tego schorzenia. Do definitywnego postawienia rozpoznania konieczne jest badanie inwazyjne – cewnikowanie jam prawego serca. Z tego powodu dla lekarza praktyka ważne jest zachowanie określonego toku diagnostycznego przedstawionego w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC – European Society of Cardiology) z 2020 r.2

Epidemiologia i objawy kliniczne

PH jest chorobą relatywnie częstą, dotyczącą ok. 1% populacji ogólnej (u osób powyżej 65 r.ż. nawet do 10%)3. Jego objawy przypominają te stwierdzane w przewlekłej niewydolności serca, której częstość występowania jest większa i wynosi ok. 2% populacji ogólnej4. Trzeba jednak podkreślić, że PH i przewlekła niewydolność serca nie są, używając języka matematycznego, „zbiorami rozłącznymi” – u istotnej części pacjentów PH rozwija się bowiem wtórnie do przewlekłej niewydolności serca.

Początkowe objawy PH są związane z niedostatecznym utlenowaniem organizmu wskutek utrudnionego przepływu krwi przez krążenie płucne bądź w wyniku zwiększonego obciążenia prawej komory. Zalicza się do nich duszność wysiłkową, kołatanie serca, zmęc...

Etiologia i klasyfikacja

PH jest klasyfikowane na podstawie etiologii. W grupie 1 wynika ono z remodelingu tętnic płucnych (począwszy od małych tętniczek, a skończywszy na tętnicach typu mięśniowego; zakres zmian jest różnorodny u poszczególnych pacjentów), co prowadzi do...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Epidemiologia i objawy kliniczne

PH jest chorobą relatywnie częstą, dotyczącą ok. 1% populacji ogólnej (u osób powyżej 65 r.ż. nawet do 10%)3. Jego objawy przypominają [...]

Etiologia i klasyfikacja

PH jest klasyfikowane na podstawie etiologii. W grupie 1 wynika ono z remodelingu tętnic płucnych (począwszy od małych tętniczek, a skończywszy [...]

Diagnostyka nadciśnienia płucnego

Na początku procesu diagnostycznego oprócz badania podmiotowego wykonuje się: badanie przedmiotowe, badanie elektrokardiograficzne, podstawowe badania laboratoryjne oraz RTG klatki piersiowej. Niektóre [...]

Podsumowanie

PH to istotna choroba o zróżnicowanej etiologii; cechą wspólną dla wszystkich jego rodzajów jest wzrost mPAP. Przedstawione w artykule zasady postępowania [...]

Do góry