7. Kongres Medycyny Rodzinnej - genetyka kliniczna