Podatki

Po(rachunki) z fiskusem

Edyta Szewerniak-Milewska

Koniec kwietnia tradycyjnie wyznacza termin, do kiedy trzeba się rozliczyć z fiskusem z dochodów za ubiegły rok. To obowiązek zarówno dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą, jak i będących osobami fizycznymi. Dla tej drugiej grupy podatników, rozliczających się na formularzu PIT-37, fiskus – po raz pierwszy – przygotował ułatwienie w wypełnieniu tego obowiązku. Chodzi o możliwość skorzystania ze wstępnie wypełnionego już zeznania (pre-filled tax return), w którym uwzględniono dane przekazane fiskusowi przez płatników w informacjach PIT-11, PIT-8C i PIT-R. Lekarze nieprowadzący własnych praktyk znajdą tam informacje o swoich dochodach, przychodach, zaliczkach i składkach. Ale, co ważne, nie są w nich uwzględnione przychody otrzymane od organów emerytalno-rentowych, np. ZUS. Jeśli lekarz miał w ubiegłym roku takie przychody, powinien je uwzględnić w zeznaniu.

Twoja odpowiedzialność

Rozliczenia są dostępne na stronie firmowanego przez resort finansów portalu podatkowego – w zakładce „Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)”. Aby je pobrać, należy wprowadzić dane uwierzytelniające podatnika, m.in. pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia oraz kwotę przychodu uzyskanego w 2014 roku (sumuje się przychody z PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R). Warto wiedzieć, że jeżeli pięć razy poda się błędne dane, dostęp do usługi zostanie zablokowany. Wtedy rozliczenia nie będzie można złożyć w ten sposób.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe ma formę interaktywnego formularza. Można w nim modyfikować dane, np. adres zamieszkania, uzupełnić np. o przychody otrzymane od organu rentowego, dopisać ulgi podatkowe, dodać załączniki, a także wnioskować o przekazanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wysyłkę poprzedza wyświetlenie się formularza podsumowującego, co ułatwia sprawdzenie, czy zeznanie zostało wypełnione poprawnie i czy zgadzają się wszystkie dane. – Warto pamiętać, że chociaż zeznanie wstępnie wypełniał fiskus, odpowiedzialność za poprawność danych, tak jak przy tradycyjnym rozliczeniu, spoczywa na podatniku – ostrzega Katarzyna Wojciechowska, prawnik specjalizujący się w podatkach dochodowych. – Akceptujemy to, podpisując formularz. Sprawdzone (i ewentualnie uzupełnione) zeznanie podatkowe należy podpisać bezpiecznym e-podpisem albo danymi autoryzacyjnymi. Następnie na podany adres e-mail otrzymuje się kod autoryzujący, który pozwala odszukać rozliczenie w systemie, sprawdzić jego status i pobrać urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

– Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe stanowi tylko propozycję rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych – mówi Katarzyna Wojciechowska. – Rozliczenie można bowiem także przygotować samodzielnie i złożyć, tak jak dotychczas, w formie papierowej lub przez internet za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. PIT-37 za 2014 rok można złożyć w ramach usługi PFR do 30 kwietnia 2015 roku.

Dopłać fiskusowi

30 kwietnia jest nie tylko ostatnim dniem na złożenie przez lekarza rozliczenia podatkowego, ale także uregulowania ewentualnej niedopłaty podatku. Trzeba pamiętać, że ten obowiązek dotyczy każdego lekarza i każdej wysokości podatku. Podatek niezapłacony w terminie płatności staje się bowiem zaległością podatkową, nawet gdy dotyczy tylko kilkuzłotowych zobowiązań.

– Z powodu takiego zobowiązania urząd skarbowy raczej nie rozpocznie postępowania egzekucyjnego – mówi Katarzyna Wojciechowska – bo zazwyczaj, gdy kwota zaległości nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (obecnie jest to 58 zł), urzędy korzystają z prawa do umorzenia długu. Jest to jednak prawo, a nie obowiązek urzędu, i rozsądniej jest podatek zapłacić.

Nie miej zaległości

Z powodu takiej kilkuzłotowej zaległości podatkowej lekarz może bowiem nie dostać np. zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, niezbędnego do uzyskania kredytu bankowego.

Jeżeli z rozliczenia podatkowego lekarza wynika, że ma nadpłatę, warto zadbać, by fiskus miał dane konta, na które przeleje wyliczoną kwotę. Musi być to osobisty rachunek bankowy, którego podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Jeśli bowiem urząd nie będzie znał aktualnego numeru rachunku bankowego podatnika, nadpłatę podatku wykazaną w zeznaniu zwróci przekazem pocztowym, a koszty przekazu obciążają lekarza.

Warto też wiedzieć, że nadpłata nieprzekraczająca 11,60 zł jest zwracana na wniosek podatnika wyłącznie w kasie urzędu.

Do góry