Nowości

Dermatologia
Łuszczyca i sport – nowy sprzymierzeniec?

Lek. med. Paweł Traczewski

Łuszczyca jest nieuleczalną zapalną chorobą skóry o złożonym patomechanizmie, wpływającą negatywnie na stan psychiczny, relacje społeczne pacjenta i jakość życia. Chorzy na łuszczycę mają także wysokie ryzyko rozwoju schorzeń ogólnoustrojowych, w szczególności zespołu metabolicznego, chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy typu 2 i otyłości. Istotnym elementem pierwotnej profilaktyki tych chorób jest aktywność fizyczna definiowana jako ruch związany z kurczeniem się mięśni, który zwiększa wydatek energetyczny powyżej poziomu spoczynkowego, wraz z modyfikacją diety.

Obserwacje wskazują, że zmiana stylu życia może poprawiać odpowiedź terapeutyczną w łuszczycy. Jak uprawianie sportu wpływa na ryzyko wystąpienia i przebieg łuszczycy zwyczajnej? Odpowiedzi spróbowali udzielić naukowcy z uniwersytetu w Neapolu.

Do badania zakwalifikowano 416 sportowców uprawiających różne dyscypliny, 489 osób towarzyszących pacjentom w poradni przyklinicznej (grupa kontrolna dopasowana pod względem wieku i płci) oraz 400 pacjentów z łuszczycą zwyczajną, ale bez łuszczycowego zapalenia stawów. Uczestników badania poddano ocenie klinicznej. Ponadto wypełnili oni kwestionariusze dotyczące danych socjodemograficznych (np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania) i aktywności fizycznej (częstotliwość uprawiania sportu, typy dyscyplin, liczba lat uprawiania tej samej dyscypliny). W grupie sportowców i kontrolnej z podobną częstością deklarowano dodatni wywiad rodzinny (10,2 proc. v. 9,6 proc.), jednak łuszczyca znacząco częściej występowała w grupie kontrolnej (5,4 proc. v. 1,7 proc., p<0,01). Znacząco mniejszy odsetek pacjentów z łuszczycą uprawiał sport w porównaniu z grupą kontrolną (11 proc. v. 21,3 proc.). Spośród 44 chorych uprawiających sport 35 zaobserwowało pozytywny wpływ aktywności fizycznej na przebieg choroby. Co ciekawe, 23,75 proc. pacjentów z łuszczycą uprawiało sport przed wystąpieniem choroby, co potwierdza fakt, że łuszczyca zwyczajna stanowi poważną przeszkodę w tym aspekcie życia.

Opisane badanie wskazuje, że regularna aktywność fizyczna może zmniejszyć ryzyko wystąpienia łuszczycy zwyczajnej i chorób współistniejących o podłożu metabolicznym oraz łagodzić przebieg tej choroby skóry. Prawdopodobne mechanizmy korzystnego oddziaływania sportu to redukcja przewlekłego stanu zapalnego typowego dla łuszczycy, a także pozytywny wpływ na kondycję psychiczną. Wyniki badania niewątpliwie zachęcają do dalszych naukowych analiz tego zagadnienia.

Do góry