Zarządzanie

Rozbudowa opieki długoterminowej

Elżbieta Borek

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu oraz rozbudowę Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim (województwo małopolskie). To dobra wiadomość, bowiem jeszcze rok temu zakład był w poważnych tarapatach i gdyby nie deklaracja szpitala Rydygiera o przejęciu opieki nad pacjentami, być może placówka już by nie istniała. A jest nader potrzebna – świadczy usługi w ramach zakładu opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjno-opiekuńczego dla chorych, którzy nie są w stanie samodzielnie zatroszczyć się o siebie, lecz nie wymagają pobytu w szpitalu. Przyjmowani są tu pacjenci z rozpoznaniem choroby przewlekłej, którzy w ocenie według zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych. Przeciwwskazaniami do pobytu są terminalna faza choroby nowotworowej (wskazana jest opieka hospicyjna) i ostra faza choroby psychicznej – wtedy sugerowany jest pobyt na oddziale psychiatrycznym. Ponieważ ZOL/ZPO nie jest domem pomocy społecznej, nie mogą tam trafiać osoby, u których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest sytuacja socjalna.

Konkurs ma być rozstrzygnięty do końca sierpnia tego roku.

Do góry